​​

Bankamızdan tarımsal kredi kullanan 18-70 yaş arasındaki müşterilerin sigorta süresi içinde hayatını kaybetmesi halinde varislerin, müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin kredi borcundan doğacak mağduriyetlerini önlemek amacıyla Bankamıza olan borcunun kapatılmasını amaçlayan bir hayat sigortasıdır. Bankamıza olan borç kapatıldıktan sonra geriye kalan sigorta tazminat bedeli sertifikada belirtilen lehtara/lehtarlara ödenir.

* Kredi Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.