İşletmelerin alacaklarının ödenmemesi riskine karşı ticari hayatlarını güvence altına almakla birlikte işletmenin finansal kuruluşlara karşı kredibilitesini artırmaktadır.

Poliçe primi firmanın yıl sonuna kadar ulaşmayı hedeflediği ciroyu beyan etmesiyle tahmini olarak beyan edilen bu cironun daha düşük gerçekleşme ihtimali de olduğundan %80’lik kısmı esas alınarak hesaplanır.. Bu meblağın sigorta prim oranıyla çarpımıyla ödenecek asgari prim oranı belirlenir.

Teminatlar

  • Alıcının iflas etmesi ya da ödeme yapmaması 
  • İlave olarak ihracat poliçelerinde politik risk

Teminat dışında kalan haller

  • Savaş, nükleer risk halleri,
  • Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, yer kayması gibi doğal  afet halleri,
  • Sigortalı ile Alıcı arasında oluşan uyuşmazlık halleri,
  • İhracat poliçelerinde; peşin ve akreditif karşılığı gerçekleştirilen satışlar,
  • Yurt içi poliçelerinde peşin ve teminat mektubu karşılığı gerçekleştirilen satışlar, grup şirketlerine yapılan satışlar, kamu kuruluşlarına yapılan satışlar ve ayrıca politik riskler.