Bu Sigorta ile İnşaatı tamamlanmış, yapı tarzı Betonarme Karkas, Çelik konstrüksiyon, yığma kagir, yarı kagir veya kagir olmayan yapı gruplarından her hangi birinde yer alan Ticari veya Sınai her türlü faaliyet grubundaki bina ve/veya muhteviyatlara yönelik bir poliçedir. Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmuştur. Ayrıca isteğe bağlı olarak ve ek prim ödemek koşulu ile ek teminatlar da bu poliçeye eklenebilir.

Teminatlar

 • Yangın
 • Yıldırım
 • İnfilak

İsteğe bağlı teminatlar

 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
 • Sel ve su baskını
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
 • Kötü Niyetli hareketler
 • Terör
 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Kara Taşıtları Çarpması
 • Hava Taşıtları Çarpması
 • Deniz Taşıtları Çarpması
 • Dolu
 • 3. Şahıs Mali Mesuliyet
 • İşveren Mali Mesuliyet
 • Taşınan Para
 • Emniyet-i Suistimal
 • Hukuksal Koruma
 • Duman
 • Yer Kayması
 • Kar Ağırlığı
 • Enkaz Kaldırma
 • Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluk ve Kira kaybı
 • Kiracının Malike (Mal Sahibine) karşı Sorumluluğu
 • Malik(Mal Sahibinin) Kiracıya karşı Sorumluluğu
 • Malik( Mal Sahibinin) veya kiracının Komşularına karşı Sorumluluğu
 • Kiracının Kira kaybı
 • Mal Sahibi veya İntifa sahibinin Kira kaybı
 • Hırsızlık
 • Cam Kırılması
 • İşyeri Yardım (Sadece Ticari faaliyetteki işyerleri ile tam kagir (betonarme karkas) yapı tarzında ki binalar için geçerlidir)