2020 Yılı Aralık Ayı Cari İşlemler Dengesi: “2020 Yılında Cari İşlemler Açığı Belirgin Genişledi”


Türkiye Ekonomisi: Aralık Ayı Cari İşlemler Dengesi 

2020 Yılında Cari İşlemler Açığı Belirgin Genişledi

Cari işlemler açığı, aralık ayında 3,7 milyar USD olan beklentilerin altında 3,2 milyar USD gerçekleşti. TCMB'nin yıl sonu güncellemeleri doğrultusunda başta geçen senenin ilk 11 ayında cari açığın, çoğunluğu hizmet sektöründen kaynaklanan olumlu revizeler ile 1,7 milyar USD daha düşük gerçekleştiği görüldü. Yapılan revizyonlarla birlikte 2020 yılında cari açık 36,7 milyar USD ile 39 milyar USD olan beklentilerin altında kaldı ve cari açık/GSYH oranı da üçüncü çeyrek GSYH gerçekleşmesini baz aldığımızda yaklaşık %5 düzeyinde gerçekleşti. 2019 yılında cari denge 6,76 milyar USD fazla vermişti. 2020 yılında cari dengenin bozulmasında zayıf turizm ve taşımacılık gelirleriyle azalan net hizmet gelirleri, iç talepteki güçlü toparlanma ve dolarizasyon eğilimi sonucu artan altın ithalatının toplam ithalatı artırmasıyla genişleyen dış ticaret açığı ve ikincil gelir dengesinin görece zayıf seyretmesi belirleyici oldu. Birincil gelir dengesi ise 2019 yılına göre daha iyi bir görünümle yılı sonlandırdı.

Aralık ayında 3,2 milyar USD'lik cari açığın finansmanı, 9,2 milyar USD'lik güçlü yabancı sermaye girişiyle karşılandı. 0,7 milyar USD'lik net hata noksan girişi de oldu. Bu girişlerle birlikte rezervlerde 6,7 milyar USD artış gözlendi.

9.png 

  Birincil gelir dengesi: Çalışan ücretleri, faiz ve kar payları ile temettü transferleri, yatırım geliri.

  İkincil gelir dengesi: Karşılıksız olarak yapılan transferler (hibe, yardımlar vb.) ve işçi gelirleri.​​

Hatırda Kalması Gerekenler:

  • Yıla güçlü bir imalat PMI verisi ile başladık. İmalat sektörünün gücünü koruması tarihi yüksek bir seviyede ocak ayı ihracatını da beraberinde getirdi. Öyle ki geçen seneye göre ocak ayında iki iş günü eksik olmasına rağmen ihracatta yıllık artış görüldü, ithalatta ise yıllık bazda düşüş dikkat çekti. Böylece Ticaret Bakanlığı'nın geçici verilerine göre dış ticaret açığının ocak ayında 3,1 milyar USD gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da aylık 1,5 milyar USD seviyelerinde bir cari açıkla yeni yıla başlayabileceğimizi işaret ediyor ki bu da kümülatif cari açığın azalacağını gösteriyor.
  • 2020 yılında turizm gelirleri, yıllık %64 azalarak 9,2 milyar USD gerçekleşti, bu sene için YEP'te öngörülen turizm gelirleri ise 19,8 milyar USD seviyesinde, bu seviye de 2019 yılındaki turizm gelirlerine ulaşmanın en erken 2022'de olacağını gösteriyor.​
  • 2021 yılında turizm ve ihracat gelirlerinde beklediğimiz toparlanma ve altın ithalatı gibi unsurların normalleşmesiyle cari açığın daralmasını beklemekteyiz. Piyasa beklentisi bu sene 24 milyar USD civarında bir cari açığın gerçekleşebileceği yönünde. 

10.png11.png12.png