2020 Yılı Aralık Ayı Dış Ticaret Dengesi: “İhracat 2021 Yılı İçin Umut Veriyor, İthalatta İse Henüz Belirgin Bir Yavaşlama Yok.”


Türkiye Ekonomisi: Aralık Dış Ticaret Dengesi

‘İhracat 2021 yılı için umut veriyor, ithalatta ise henüz belirgin bir yavaşlama yok’

Aralık ayında ihracat aylık %11 artarak 17,8 milyar USD ile tarihi yüksek seviyede gerçekleşti, 2020 yılında 169,5 milyar USD ihracat gerçekleşerek YEP tahmininin (165,9 milyar USD) üzerinde kaldı. Bununla birlikte Merkez Bankası'nın dün de vurguladığı üzere ekonominin potansiyelinin üzerinde olmasının etkisiyle ithalat aralık ayında gücünü korudu ve aylık %5,9 artarak 22,4 milyar USD ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyede. Neticede ihracattaki pozitif görünümün sayesinde 2019 yılı Aralık ayına göre dış ticaret açığı sınırlı iyileşerek 4,5 milyar USD gerçekleşti.

2020 yılında ise dış ticaret dengesi 49,9 milyar USD açık verdi. Altın ve enerji hariç çekirdek dış ticaret dengesi 2019 yılında 13 milyar USD fazla verirken, 2020 yılında 3,3 milyar USD açık verdi. Geçen seneye göre ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılındaki %86 seviyesinden %77,2'ye geriledi. 

38.png   Kaynak: TÜİK

Hatırda Kalması Gerekenler

• Ocak ayı günlük ihracat verilerine göre küresel ölçekte artan kısıtlamaların da etkisiyle ihracatın aralık ayına göre gerileyeceğini tahmin etmekteyiz, ancak 2020 yılının ortalamasının üzerinde güçlü bir ihracat rakamı gerçekleşebileceğini öngörüyoruz. Enflasyon Raporu'nda da ocak ayında başta İngiltere kaynaklı olmak üzere Avrupa'ya yapılan ihracatın kısmi azaldığı belirtilirken, Avrupa dışına yapılan ihracatın bu kaybı kısmi telafi ettiği vurgulanmakta. Salgın tedbirleri hızlanarak yıla başlasak da tedbirlerin daha çok hizmet sektörü odaklı olması ve imalat sanayinin faaliyetine devam etmesi ihracatın görünümü açısından da olumlu görünümün sürmesine olanak veriyor.

• Kredilerdeki yavaşlamanın önümüzdeki dönemde iç talep ve ithalatı sınırlayıcı etkisinin belirginleşmesi beklenmekte. Bununla birlikte emtia fiyatlarındaki yükselişin ithalat miktarındaki azalışı sınırlayan bir faktör olduğu görülmekte. Hem dolar cinsinden ithalat fiyatlarındaki artış hem de iç talepte belirgin yavaşlamanın henüz görülmemesiyle ocak ayı öncü verileri ithalatın yatay bir görünüm sergilediğine işaret ediyor. Sonuçta kredilerde yavaşlamanın sürdüğü ve kompozisyonun ticari krediler tarafına kaydığı bir ortamda ithal mallara olan talebin azalmasını beklemekteyiz. Enflasyon beklentilerinde gözlenecek iyileşmenin de desteğiyle ters dolarizasyonla altın ithalatının normalleşmesini ve cari açığın daralmasına katkıda bulunmasını beklemekteyiz.

• 2020 yılını zayıf turizm gelirleri, yurt içi talep nedeniyle ithalattaki artış ve dolarizasyon eğilimi kaynaklı artan altın ithalatı neticesinde 39 milyar USD civarında bir cari açıkla sonlandırabileceğimizi değerlendirmekteyiz. Turizme ve ihracata yönelik olumlu beklentilerle piyasada 2021 yılında cari açığın 24 milyar USD civarına iyileşebileceğinin değerlendirildiğini görüyoruz. 

39.png 

40.png41.png