2020 Yılı Ekim Dönemi İş Gücü Piyasası: ''İstihdam Göstergelerinde Yatay Seyir Hakim.''

​​

Türkiye Ekonomisi: Ekim Dönemi

İstihdam göstergelerinde yatay seyir hakim. 

İstihdam piyasasında bu dönem için manşet işsizlik göstergelerinde önemli değişimler görmemekteyiz. Eylül-ekim-kasım aylarını içeren ekim dönemi işsizlik oranı %12,7 seviyesinde yatay seyretmesine rağmen iş gücüne katılım oranı ve istihdam oranında gerileme görülmekte. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı %12,8 seviyesinden %12,9 seviyesine sınırlı yükselirken, iş gücüne katılım oranı yatay seyretti ve istihdam oranı da sınırlı geriledi. İstihdamın nisan ayı sonrası ilk kez azaldığını görmekteyiz. Geçen ay 153 bin kişilik istihdam artışı sonrası bu ay çoğunlukla tarım sektörü kaynaklı olmak üzere istihdamın 260 bin kişi azaldığını görmekteyiz. Yıllık bazda da istihdam, salgının getirdiği koşullarla çoğunluğu hizmet sektörü kaynaklı olmak üzere 896 bin kişi azaldı.

Hatırda Kalması Gerekenler

  • Mevsimsellikten arındırılmamış verilerde özellikle istihdam oranındaki 6 aylık artış trendinin son bulması dikkat çekici. Mevsimsel etkilerden arındırılmış istihdam göstergeleri ise yatay seyretmekte.​

15.png

  • ​Mevsimselliğin de etkisiyle tarım istihdamındaki azalış belirginleşirken, tarım dışı istihdam artış hızı azalmakta. Bu dönem mevsimselliğin de katkısıyla hizmet sektöründe de istihdam azalmakta. Olumlu bir nokta olarak TCMB'nin sıkılaşma adımlarına karşın, bu dönemde kasım ayı imalat PMI raporundaki görünümle uyumlu olarak sanayi istihdamındaki artışın 57 binden 67 bine yükseldiğini görmekteyiz. Artan faizlerle birlikte azalan konut satışları görünümüyle uyumlu olarak inşaat sektörünün ise istihdama katkısı zayıfladı ve son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

16.png
17.png