2020 Yılı Haziran Dönemi İş Gücü Piyasası: ''İş Gücüne Katılım Oranındaki Artış, İşsizlik Oranını Yukarı Çekti.''


10 Eylül 2020: İş Gücü Piyasası Görünüm

Türkiye Ekonomisi: Haziran Dönemi

İş gücüne katılım oranındaki artış, işsizlik oranını yukarı çekti.​​​

İş gücüne katılım oranındaki artış sonucunda mayıs-haziran-temmuz aylarını içeren haziran dönemi işsizlik oranı, bir önceki döneme göre 0,5 puan artışla %13,4'e yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise veri setinin uzandığı 2005 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı ve %14,3 seviyesinde gerçekleşti. Nisan ve mayıs döneminde iş gücüne katılım oranındaki düşüş belirginleşmiş, bu durum da işsizlik oranlarındaki yükselişi sınırlamıştı. Pandemi ile birlikte nisan dönemi verilerinde ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın etkisini derin hissederken, haziran döneminde ekonomik toparlanmanın güç kazanmasıyla istihdam rakamlarında daha olumlu bir seyir bekliyorduk. Her ne kadar işsizlik oranları artış kaydetse de istihdamın aylık değişimin, 2014 yılının başından bu yana en güçlü toparlanmasını gerçekleştirmesi bu beklentimizle uyumlu bir görüntü sergiliyor.

Hatırda Kalması Gerekenler

• Arındırılmamış iş gücüne katılım oranı, bir önceki döneme göre 1,4 puan artışla %49 seviyesinde ve şubat döneminden bu yana en yüksek seviyede. Arındırılmış iş gücüne katılım oranı da 0,9 puan artışla %48,6 seviyesinde. İstihdamda aylık 431 bin kişi ve işsiz sayısında 136 bin kişilik artış iş gücünü aylık 567 bin kişi yukarı çekti. ​

17.pngArındırılmış verilere göre, istihdamın, 2014 yılından bu yana en güçlü şekilde, aylık bazda 431 bin kişi arttığını görüyoruz. Tarihsel olarak ortalamada istihdam değişimi 35 bin kişi artış civarında. Detaylarda Ekim 2019'dan bu yana ilk kez hizmet istihdamının aylık bazda arttığını görüyoruz. İnşaat istihdamı da uygun finansal koşulların desteğiyle artan konut satışları neticesinde ardı ardına iki aydır aylık bazda artış eğiliminde. Kasım 2019'dan bu yana ilk kez sanayi istihdamında da aylık bazda artış görüyoruz. Tarım istihdamında bir önceki dönemde de sınırlı bir artış görmüştük, haziran döneminde de tarım dışı istihdama göre daha sınırlı kalan bir istihdam yaratmış.
18.png19.png