2020 Yılı Kasım Dönemi İş Gücü Piyasası: “Kamu Sağlığına Yönelik Alınan Tedbirlerin İstihdam Piyasasını Etkilediği Görülmekte”

​​


Türkiye Ekonomisi: Kasım Dönemi

Kamu sağlığına yönelik alınan tedbirlerin istihdam piyasasını etkilediği görülmekte. 

Kasım döneminde istihdam piyasasına ilişkin göstergelerde belirgin bir değişiklik görmemekteyiz. Ekim-Kasım-Aralık aylarını içeren  kasım dönemi mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı %12,9 seviyesinde yatay seyretti ve iş gücüne katılım oranı ve istihdam oranında sınırlı gerileme görüldü. Arındırılmamış işsizlik oranı %12,7 seviyesinden %12,9 seviyesine sınırlı yükselirken, iş gücüne katılım oranı ve  istihdam oranı aylık %0,7 geriledi. İstihdamın ekim döneminde nisan sonrası ilk kez azaldığını görmüştük. Kasım döneminde de istihdamda azalma kısıtlamaların yoğun olduğu aralık ayının veri setine girmesiyle devam etmekte. Ekim ayındaki duruma benzer şekilde tarım kaynaklı istihdam kayıpları dikkat çekmekte ve toplam istihdam kaybı artış hızı artarak aylık 260 bin kişiden 381 bin kişiye çıktı. Yıllık bazda da istihdam, salgının getirdiği koşullarla 1,1 milyon kişi azaldı. Hizmet sektöründe salgının etkisiyle 751 bin, sanayi sektöründe 93 bin, tarımda ise 361 bin kişi istihdam kaybı oldu, yalnızca inşaat sektörü yıl boyunca artan konut satışlarının etkisiyle yıllık bazda istihdama olumlu katkı yaptı.
Hatırda Kalması Gerekenler

  • Özellikle arındırılmamış işsizlik göstergelerinde geçtiğimiz aya göre düşüşler var. İşsiz sayısı ve tarım dışı işsizlik oranı yatay seyrederken, istihdam oranı ve iş gücüne katılım oranında ise aylık düşüş görülmekte. 
2.png 
  • Salgına ilişkin tedbirlerin etkisini görebilmek adına baktığımız İŞKUR'un aylık yayınladığı İşsizlik Sigortası Fonu bültenindeki verilere göre kısa çalışma ödeneğinden yararlananların sayısı aralıkta 320 bin kişi arttı. Tedbirlerin devam etmesi bu veride artış görmemize neden olabilir.
  • Mevsimselliğin de etkisiyle tarım istihdamındaki azalış belirginleşmekte, tarım dışı istihdam da mayıs sonrası ilk kez azalmakta. Bu dönem kısıtlamalara ek olarak mevsimselliğin de katkısıyla hizmet sektöründe de istihdam azalmaya devam etmekte. Olumlu bir nokta olarak TCMB'nin sıkılaşma adımlarına karşın, bu dönemde aralık ayı imalat PMI raporundaki görünümle uyumlu olarak sanayi istihdamındaki artışın devam ettiğini görmekteyiz. Artan faizlerle birlikte azalan konut satışları görünümüyle uyumlu olarak inşaat sektörünün ise istihdamında nisan sonrası aylık bazda ilk kez azalma görmekteyiz.

3.png4.png