2021 Yılı Mart Ayı İş Gücü Piyasası: "Sanayi İstihdamındaki Artışın Desteğiyle İşsizlik Oranlarında İyileşme"


Türkiye Ekonomisi: Mart Ayı İstihdam

Sanayi istihdamındaki artışın desteğiyle işsizlik oranlarında iyileşme

Mart ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, başta sanayi istihdamındaki artışın katkısıyla %13,2'den %13,1'e iyileşti. İşsiz sayısı 59 bin kişi artışla temmuzdan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, istihdamın 550 bin kişi artması (sanayi 480 binle büyük çoğunluğunu oluşturuyor) işsizlik oranlarını aşağı çekti. İş gücüne katılma oranı ise %50,1'den %51'e çıkarak salgın öncesi seviyeye geldi ve işsizlik oranlarındaki düşüşü sınırladı. Mart ayında sanayi, tarım ve inşaat istihdamında aylık artışa karşılık hizmet istihdamında düşüş gözlendi.

Salgın öncesi döneme işaret eden Şubat 2020'ye göre istihdamın görünümüne baktığımızda, sanayi ve inşaat sektörü istihdamının salgın öncesi dönemin belirgin üzerinde olduğunu, bununla birlikte hizmetler sektörünün kısmi toparlansa da salgın öncesinin uzağında olduğunu görmekteyiz.

77.pngMart ayıyla birlikte ilk çeyrekteki istihdamın görünümüne dair fikir edinebiliyoruz. İlk çeyrekte iktisadi faaliyetteki güçlü performansa karşılık zaman zaman pandemi kısıtlamalarının artırılması ve iş gücüne katılma oranındaki artışın etkisiyle dar tanımlı işsizlik oranlarında sınırlı artış gözlemekteyiz. Erkek işsizlik oranındaki düşüşe karşılık kadın işsizlik oranındaki artış da detaylarda dikkatimizi çeken gelişmelerden. Geniş tanımlı işsizlik göstergelerinde ise genel olarak iyileşme dikkatimizi çekse de göstergeler yüksek seviyelerini korumakta. 

78.pngKısa vadede ise kapanma önlemleri ve kısa çalışma ödeneğindeki düzenlemelerin etkisi istihdam piyasasında net bir yön çizmek için koşulları zorlaştırmakta. TÜİK verileri öncesi izlediğimiz İŞKUR verilerine göre nisanda kayıtlı işsiz sayısında aylık %9 artış görmekteyiz. Bu, işsizlik oranlarını yukarı çekecek bir faktör olsa da iş aramayı bırakan kişilerin tekrar iş arama sürecine girdiğini göstermesi açısından olumlu. 

79.png80.png81.png​​