Türkiye Ekonomisi: TCMB Faiz Kararı

Para Politikasında Mevcut Duruş Sürüyor.

Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda %19 seviyesinde sabit tuttu. Kurul politika faizinin sabit tutulmasına gerekçe olarak da enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin dikkate alındığını ve Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruşun sürdürüleceğini ifade etmiştir. Bu arada dikkat çekici olarak Kurul ''politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.'' cümlesini güncel metinde ''Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.'' cümlesiyle değiştirmiş.

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin gözlenmeye başlandığını da vurgulayan TCMB, ticari kredilerin yanı sıra bireysel kredilerde de daha ılımlı bir seyir gözlenmekle birlikte, bu gelişmenin kalıcılığının makroekonomik istikrar açısından yakından takip edildiğini vurgulamıştır. Bir önceki karar metninde bireysel kredilerdeki yükselişe atıf vardı, bu değerlendirme çıkarılmış.

TCMB Enflasyon Raporu'nda nisan ayında enflasyonda tepe noktayı gördüğümüzü düşündüklerini vurgulamıştı. Gerçekleşen enflasyona göre reel politika faizi gelişimine baktığımızda Türkiye, gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının üzerinde reel faiz vermeyi sürdürüyor. 

Şekil 1. Gerçekleşen enflasyona göre reel politika faizi

68.png

  • Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlendiği ve yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin önemini koruduğu vurgulanmış.
  • Bir önceki karar metninde yurt içinde iç ve dış talep kaynaklı büyümeye vurgu yapan TCMB, güncel metninde salgın kısıtlamalarına bağlı olarak iç talebin bir miktar ivme kaybettiğine ve dış talebin gücünü koruduğuna yer vermiş.
  • Cari işlemler dengesine yönelik bir önceki metne göre daha pozitif yorumların olduğunu görmekteyiz. Emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle kredilerde gözlenen yavaşlamanın cari işlemler dengesinde öngörülen iyileşmeyi desteklediğine yer verilmiş.
  • Bir sonraki PPK toplantısı ise 17 Haziran'da.

69.png71.png
72.png