2021 Yılı Ocak Ayı Güven Endekslerinde Görünüm: “Anket Göstergeleri Yılın Başlangıcında Karışık Bir Görünüm Sergilemeye Devam Etmekte.”

Türkiye Ekonomisi: Reel Kesim ve Sektörel Güven Endeksleri ile Kapasite Kullanım Oranı 

Anket göstergeleri yılın başlangıcında karışık bir görünüm sergilemeye devam etmekte.

Yılın ilk anket göstergeleri karışık bir görünüm sergilemekte. Kısıtlamalara rağmen beklentilere ilişkin alt endekslerin yükselmesiyle hizmet sektörü güven endeksi yükselirken, sıkılaşan finansal koşullarla inşaat sektörü güven endeksi düşmekte. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise sınırlı düşüşte. TL varlıkları destekleyici piyasa dostu adımların sürdürülmesi ve olumlu aşı haberlerinin de desteğiyle geleceğe yönelik olumlu beklentilerle, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi iyimserlik seviyesi olan 100'ün üstünde açıklanmaya devam etmekte. Arındırılmış kapasite kullanım oranı aylık artışını sürdürmeye devam etmekte.

Hatırda Kalması Gerekenler

• TÜİK sektörel güven endeksleri veri toplama ve hesaplama metodolojisinde değişiklik yaptı. Anket uygulanan girişim sayısının artması, girişimlerin verdiği cevapların sektördeki payına göre endekse dahil edilmesi ve sektörlerin GSYH'deki payına göre hesaplamalara dahil edilmesi gibi değişikliklerle güven endekslerinin öncüleme yeteneğinin artırılması hedeflenmekte.

• Mevsimsel etkilerden arındırılmış reel kesim güven endeksi ocak ayında 1,4 puan azalarak 109 seviyesine gerilemesine rağmen iyimserlik eşik seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti. Özellikle siparişlere ilişkin cari ve beklentilere ilişkin alt endekslerde düşüş dikkat çekmekte. Fakat mevcut durumdaki toplam sipariş kalemi hariç diğer kalemler eşik değerin üzerinde. Sıkılaşan finansal koşullara rağmen genel gidişat alt endeksi artmakta.

• Reel kesim güven endeksinde gelecek 3 aydaki ihracat sipariş beklentisindeki düşüş de dikkat çekmekte. Günlük ihracat verilerine baktığımızda önceki aya göre belirgin bir düşüş görmekteyiz. Bu ayı 14-15 milyar arası USD ihracat ile kapatmamız olası gözükmekte. Küresel ölçekteki kısıtlamaların her ne kadar ilk kapanmaya göre daha az etkisi olsa da ankete yansıdığını görmekteyiz. Bu bağlamda cuma günü açıklanan AB'ye ilişkin PMI verilerinde düşüş dikkat çekmişti fakat en büyük ticaret ortaklarımızdan Almanya'nın imalat PMI rakamlarında sınırlı düşüş olması olumlu bir nokta.

• Dikkat çeken bir nokta da gelecek 3 aylık dönemde satış fiyatları beklentisi bütün sektörel güven endekslerinde 100'ün üzerinde, özellikle hizmet sektöründeki fiyat artış beklentisi dikkat çekici. Bu durum fiyat baskılarının bir müddet daha devam edebileceğini göstermekte.

• Ayrıca sıkılaşan finansal koşullara rağmen  anket katılımcılarından  inşaat sektörünü etkileyen temel faktörlerden finansman sorunlarını görenlerin oranı %30,5'ten %26,3'e gerilemekte.

• Arındırılmış KKO, mayıs ayından bu yana artışını sürdürüyor ve salgın öncesi seviyelerine yakınsamakta.

10.png11.png12.png