2021 Yılı Şubat Ayı TCMB Faiz Kararı: “Para Politikasında Sıkı ve Kararlı Duruş Devam Etmekte”


Türkiye Ekonomisi: TCMB Faiz Kararı

Para politikasında sıkı ve kararlı duruş devam etmekte.

Merkez Bankası, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizini beklentiler doğrultusunda %17 seviyesinde sabit bıraktı, geçen toplantı karar metnine benzer şekilde güçlü ve kararlı bir şekilde sıkı para politikasını sürdüreceğini belirtmekte. Geçen toplantıdaki metne benzer şekilde güçlü sözlü yönlendirme görmekteyiz. TCMB, 2021 yıl sonu enflasyon tahmin hedefine atfını sürdürürken, enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun uzun bir müddet sürdürüleceğini ve gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacağını yinelemekte.

Ayrıca bu karar metninde kalıcı fiyat istikrarı ve %5 hedefine varıncaya kadar gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki dengenin dezenflasyonist etkiyi koruyacak şeklinde kararlılıkla korunacağı belirtilmekte. Bu ifadeyle birlikte belirli bir süre reel faiz verileceği vurgulanmakta. Diğer ülkelerle kıyasladığımızda halihazırda makul bir reel getiri vermekteyiz. Son TCMB beklenti anketindeki rakamlar nisan ayında %16'lı seviyeleri görebileceğimizi işaret etmekte. Bu açıdan reel faiz marjını koruma adına para politikası sıkılaştırılabilir.

Seçilmiş GOÜ'lerin, 2021 yıl sonu enflasyon beklentisine göre hesapladığımız reel faiz ortalaması yaklaşık -0,5%'lerde. TCMB'nin 2021 yıl sonu enflasyon tahmini olan %9,4'ü baz aldığımızda reel faiz anlamında TL varlıklara ilginin devamını sağlayacak güçlü bir destek görüyoruz. Yeni ekonomi yönetimi ve ekonomide piyasa yanlı reform söylemleri ve hareketleriyle son dönemlerde TL varlıklara olan ilginin arttığını gözlemlemekteydik. Küresel ölçekte artan likidite ile ve TCMB'nin reel faiz vurgusu ile birlikte TL varlıklara ilginin devam etmesi yüksek olasılık. 

25.png 

Dikkat Çeken Noktalar:

  • Geçen ayki metne göre enflasyonu etkileyen faktörlerde bir değişiklik gözlemlemiyoruz. İç talebin, döviz kuru başta olmak üzere maliyet koşullarının ve uluslararası gıda ve emtia fiyatlarının yüksek seyrinin, enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin ve fiyatlama davranışlarının geçen ay olduğu gibi enflasyon görünümünü etkilediği belirtilmekte.
  • Bununla birlikte TCMB parasal sıkılaşmanın uzun bir süre korunacağını ve gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacağını ifade ederek güçlü sözlü yönlendirmeye devam etmekte.
  • ''Yüzde 5 hedefi'' ifadesinin karar metnine girdiğini görüyoruz. Daha önce enflasyon raporunda TCMB Başkanı Ağbal, yüzde 5 enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun devam edeceğini belirtmişti.
  • Ayrıca politika faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki dengenin dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürüleceği ifadesi ile uzun bir süre reel faiz verileceği taahhüt edilmekte.
  • İktisadi faaliyetin güçlü seyrettiği vurgusu devam etmekte, salgına bağlı kısıtlamaların etkisinin sınırlı kaldığı ve hizmet ve bağlantılı sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizliklerin sürdüğü yinelenmiş.​
  • Bu metinde de geçtiğimiz dönemdeki yüksek kredi büyümesinin etkisiyle artan iç talebin etkilerin cari işlemler dengesi üzerindeki etkisinin sürdüğünün altı çizilmekte. Bununla birlikte sıkılaşan finansal koşullarla son dönemde kredi büyümesinin yavaşlamaya devam ettiği vurgulanmış. ​

26.png27.png