Bütçe dengesi, harcamalardaki artışla birlikte eylül ayında 17,7 milyar TL açık verdi. Güncel Yeni Ekonomi Programı'na göre de ilk 9 aydaki bütçe açığı, toplam bütçe açığı tahminin %69'una ulaşmış durumda. Bütçe açığı tahminiyle gerçekleşmelerin uyumlu olduğu görülüyor ve YEP tahmininin tutturulabileceği gözüküyor.

  • Finansal koşullardaki gevşemeyle faiz harcamaları artış hızını azaltsa da geçtiğimiz seneye göre artışı devam ediyor. Faiz dışı harcamalarda da toplam harcamaların üçte ikisinden fazlasını oluşturan cari transferler ve personel giderleri kaynaklı bir artış gözleniyor. Toplam harcamaların yaklaşık %12'sini oluşturan mal ve hizmet giderleri ile sermaye giderlerinde ise sınırlı azalışın bütçe açığındaki yükselişi sınırladığı görülüyor.
     
  • Dolaylı vergilerin (ÖTV, dahilde alınan KDV, MTV…) reel olarak toparlanmaya başladığı, ancak dolaysız vergilerde (gelir vergisi…) ise zayıf seyrin sürdüğü gözleniyor. Diğer gelirler ise 4 ay aradan sonra ilk kez reel olarak düşüş gösteriyor. Dolayısıyla vergi gelirlerinde kıpırdanma işaretleri dikkatimizi çekiyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası iç talepte beklenen toparlanmanın gecikmeli olarak özellikle dördüncü çeyrek sonrası vergi gelirlerinde  belirgin toparlanmayı beraberinde getirebileceği gözüküyor. 

1.pngGiderlerin Görünümü

2.pngGelirlerin Görünümü

3.png