Bitmeyen büyüme

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bir önceki çeyreğe göre, %1,8 olan beklentinin hafif altında %1,2 arttı. Ekonomi, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,1 ile %8,5 olan beklentilerin üzerinde çift haneli büyüdü. (Şekil 1) Büyümenin ana sürükleyicileri ise sırasıyla %1,1 ile %1,4 katkı yapan özel tüketim harcamaları ve yatırımlar oldu. Stoklar da büyümeye %0,2 pozitif katkı yaptı. Bu görüntüye karşın net ihracat ve kamu harcamaları -%1,3 ve -%0,2 ile büyümeye negatif katkı yaptı.

Dikkat Çeken Noktalar:

  • 2017 yılı büyümesinin %6,5 ila %7 aralığında olması beklenmekte.
  • Güçlü ekonomik faaliyetin önümüzdeki çeyreklerde istihdam piyasasındaki toparlanma ve yatırımlarla birlikte hız kazanmaya devam etmesi bekleniyor.
  • İlk sekiz ayda 1 milyonun üzerinde istihdam sağlandı.
  • Yüksek seviyedeki kapasite kullanım oranının, büyümeye bu dönemde de pozitif katkı sağlayan yatırımlara dönüşeceği beklentisini uzun süredir korumaktaydık. Makine yatırımları dört çeyrektir negatif katkısı ardından ilgili dönemde yıllık olarak %15,3 artış gösterdi.
  • Yatırım harcamaları gelecek çeyreklere yayılan iktisadi faaliyetler. Yatırımlardaki güçlü seyir 2018 yılında %5+ büyüme performansının korunmasına yardımcı olacaktır.

Resim1.png             Kaynak: TÜİK, Ziraat