Türkiye Ekonomisi: Aralık Ayı Bütçe Dengesi

Son Saniye Üçlüğü!

Bütçe, 2017 yılında 47,4 milyar TL (mevcut piyasa oranlarına göre yaklaşık USD 12,6 milyar) açık verdi. Hükümet, kamu maliyesini ~%-2 hızında yönetmeyi hedeflemekteydi. Bütçe açığı yılın son ayında ~ %1,6 seviyesine iyileşti, Ağustos ayında açık, %2,0 oranına ulaşmıştı (Şekil 1).

Dikkat Çeken Noktalar

  • Bütçenin gelir tarafından idaresi kendi içerisinde disiplini beraberinde getiriyor, önümüzdeki süreçte aynı yaklaşımın sürdürülmesi beklenir.
  • Yüksek «nominal» GSYİH büyümesi (~7% reel + ~11,1% enflasyon) Türkiye’nin makro metriklerine alan tanıdı.
  • «İstihdam Seferberliği» Ekim ayı itibariyle işsizlik oranını %10,3’e indirirken yılın ilk 10 ayında 1,3 milyon kişiden fazlasına yeni iş imkanı sağlandı.
  • İyileşen istihdam koşulları sayesinde: