Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı son 20 haftanın en düşüğünde…

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 27 Nisan-4 Mayıs  tarihleri arasında son üç haftalık artış sonrası USD 3,4 milyar azalarak USD 163,7 milyar seviyesine geriledi. Bu seviye 15 Aralık 2017 tarihinden bu yana (son 20 haftanın) gerçekleşen en düşük seviye oldu. USD 3,4 milyarlık azalış da Ocak 2017’den bu yana gerçekleşen en büyük azalış miktarı oldu. 

İlgili haftada, gerçek ve tüzel  kişiler kurdaki seviyelerden yararlanarak döviz satışını tercih etmiş durumda.

  • Hanehalkı DTH ları USD 1,3 milyar azaldı ve USD 94,2 milyar seviyesine geriledi.
  • Reel Sektör DTH ları USD 2,1 milyar geriledi ve USD 69,6 milyara düştü.
  • Yılbaşından bu yana da yurtiçi yerleşikler USD 1,6 milyar döviz satışı gerçekleştirmiş durumda.

    Dolar ve Euro Cinsinden DTH'ları incelediğimizde;

  • Euro DTH'lar (ABD Doları Karşılığı), parite etkisiyle rekor yüksek seviyesinden geriledi. Son 3 haftadır USD 70 milyarın üzerinde hareket eden Euro DTH'lar USD 69,7 seviyesine geriledi. Euro DTH'ların dolar karşılığı haftalık olarak USD 1,6 milyar azalmış durumda.
  • Dolar cinsinden toplam DTH'lar USD 106,2 milyardan USD 104,3 milyara geriledi ve haftalık bazda yaklaşık USD 2 milyarlık azalış gösterdi. (Mayıs 2017 den beri ulaşılan en düşük seviye)

Altında ise USD 9 milyonu tüzel ve USD 65 milyon gerçeklerde olmak üzere toplamda USD 74 milyonluk azalış kaydedilmiştir.

       Şekil 1: Yurtiçi Yerleşik Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar)

Resim1.png             Kaynak: TCMB, Ziraat

Resim2.png ​Dolar DTH’ların, toplam DTH içerisindeki payı %52 seviyesinde; Euro DTH’ların (Dolar Karşılığı) payı ise %35’lerde.

     Şekil 1:Toplam DTH'ın Dağılımı 

Resim3.png          Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

       Şekil 2: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı   

Resim4.png              Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

     Şekil 3: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi​ Resim5.png              Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

 ​