Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 23 haftanın en düşük seviyesinde.

​​

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 11-18 Mayıs  tarihleri arasında USD 1,8 milyar azalarak 15 Aralık’tan bu yana en düşük seviye olan USD 163,2 milyar seviyesine geriledi.

Gerçek ve tüzel kişiler döviz satışına yönelmiş durumda.

  • Hanehalkı DTH ları USD 895 milyon azaldı ve USD 93,1 milyar seviyesine geriledi. Bu seviye son 28 haftanın en düşük seviyesi.
  • Reel Sektör DTH ları yaklaşık USD 949 milyon azaldı ve USD 70,1 milyara geriledi.
  • Yılbaşından bu yana da yurtiçi yerleşikler USD 2,1 milyar döviz satışı gerçekleştirmiş durumda.

    Dolar ve Euro Cinsinden DTH'ları incelediğimizde;

  • Euro DTH'lar (ABD Doları Karşılığı), haftalık olarak USD 557 milyon azalmış durumda.
  • Dolar cinsinden toplam DTH'lar USD 105,2 milyardan USD 103,8 milyara geriledi ve haftalık bazda yaklaşık USD 1,4 milyarlık azalış gösterdi.

Altında ise USD 6 milyonu tüzel ve USD 24 milyonu gerçeklerde olmak üzere toplamda USD 30 milyonluk azalış kaydedilmiştir.

     Şekil 1: Yurtiçi Yerleşik Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar) 

Resim1.png             Kaynak: TCMB, Kaynak

Resim2.png   

Dolar DTH’ların, toplam DTH içerisindeki payı %52 seviyesinde; Euro DTH’ların (Dolar Karşılığı) payı ise %35’lerde (Şekil 3).

    Şekil 2:Toplam DTH'ın Dağılımı

Resim3.png           Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

     Şekil 3: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı    

Resim4.png             Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

    Şekil 4: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi

Resim5.png             Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat