Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı, son iki haftadır USD 1,3 milyar artış kaydediyor.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 13-20 Nisan  tarihleri arasında USD 1 milyar 353 milyon artarak USD 166,7 milyar seviyesine yükseldi.

18 Nisan’da açıklanan erken seçim kararıyla kur 4,0050 seviyesine kadar çekilmişti. Kişiler bunu bir alım fırsatı olarak kullanmış gözüküyor.

  • Hanehalkı DTH ları USD 599 milyon arttı ve USD 95,7 milyar seviyesine yükseldi.
  • Reel Sektör DTH ları USD 751 milyon arttı ve USD 70,9 milyara yükseldi.
  • Dolar ve Euro Cinsinden DTH'ları incelediğimizde;

  • Euro DTH'lar (ABD Doları Karşılığı) ise yaklaşık USD 71 milyar ile veri setimizin uzandığı 2012 tarihinden bu yana en yüksek düzeyinde. Euro DTH'ların dolar karşılığı haftalık olarak USD 469 milyon artmış durumda. Paritenin USD 182 milyonluk negatif etkisine karşın bu artış gerçekleşmiş.
  • Dolar cinsinden toplam DTH'lar USD 105,9 milyardan USD 106,3 milyara yükseldi ve haftalık bazda USD 448 milyonluk artış gösterdi.

Altında ise USD 18 milyonu tüzel ve USD 327 milyon gerçeklerde olmak üzere toplamda USD 345 milyonluk artış kaydedilmiş ve son altı haftanın en yüksek seviyesi olan USD 6,5 milyara yükselmiştir.

      Şekil 1: Yurtiçi Yerleşik Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar)​   

Resim1.png               Kaynak: TCMB, Ziraat

Resim2.png    Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %52 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %35'lerde.

    Şekil 1:Toplam DTH'ın Dağılımı

Resim4.png          Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

     Şekil 2: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı

Resim5.png             Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

      Şekil 3: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi 

Resim6.png               Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat