​​

TL'nin rekor düşük seviyeye gerilediği haftada, yurtiçi yerleşikler toplam döviz mevduatını USD 2,4 milyar artırdı.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 18-25 Mayıs  tarihleri arasında USD 2,4 milyar artarak son dört haftanın en yüksek seviyesi olan USD 165,7 milyar seviyesine yükseldi.

Alımın büyük çoğunluğunu (3'te ikisini) gerçek kişiler gerçekleştirdi.

  • Hanehalkı DTH ları yaklaşık USD 1,8 milyar arttı ve USD 94,8 milyar seviyesine yükseldi. USD 1,8 milyarlık artış, 28 Nisan 2017'den (USD 3,3 milyar) bu yana en yüksek haftalık artış olarak dikkat çekiyor. 2017 yılı Nisan ayındaki bu güçlü alım ardından aynı yılda Haziran'da da hanehalkı USD 1,7 milyarlık bir alım daha gerçekleştirmişti.
  • Reel Sektör DTH ları yaklaşık USD 663 milyon arttı ve USD 70,8 milyara yükseldi.
  • Yılbaşından bu yanada yurtiçi yerleşikler USD 322 milyon döviz alışı  gerçekleştirmiş durumda.

    Dolar ve Euro Cinsinden DTH'ları incelediğimizde;

  • Euro DTH'lar (ABD Doları Karşılığı), haftalık olarak USD 130 milyon azalmış durumda.
  • Dolar cinsinden toplam DTH'lar USD 103,8 milyardan USD 105,8 milyara yükseldi ve haftalık bazda yaklaşık USD 2 milyarlık artış gösterdi.

Altında ise USD 19 milyonu tüzel ve USD 295 milyonu gerçeklerde olmak üzere toplamda USD 314 milyonluk artış kaydedilmiştir.

        Şekil 1: Gerçek Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar)​ ​

Resim1.png           Kaynak: TCMB, Ziraat

Resim2.png Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %53 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %35'lerde (Şekil 3).

   Şekil 2:Toplam DTH'ın Dağılımı

Resim3.png          Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

     Şekil 3: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı  

Resim4.png             Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

      Şekil 4: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi
Resim5.png              Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat​​