Hanehalkı iki haftadır (9-23 Mart tarihleri arasında ) TL’ye geçiş yapıyor.

16-23 Mart  tarihleri arasında Bankalardaki Toplam YP mevduatlar, USD 2,8 milyar azalışla USD 203,9  milyara geriledi.

  • Dolar cinsinden toplam DTH’lar USD 110,1 milyardan USD 108,3 milyara geriledi ve haftalık bazda USD 1,8 milyar düşüş gösterdi. Bu düşüşün yaklaşık USD 591 milyonu kur etkisinden kaynaklanmakta.
  • Euro DTH’lar (ABD Doları Karşılığı) ise USD 69,5 milyar düzeyinde. Euro DTH’ların dolar karşılığı haftalık olarak USD 922 milyon artmış durumda. Parite etkisini göz önüne aldığımızda aslında  USD 272  milyon artış söz konusu. Dolayısıyla parite etkisini dışladığımızda Euro DTH’ların Dolar karşılığı USD 650 milyon artmış durumda.
  • Ayrıca yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, USD 853 milyon azalarak USD 166,9 milyar seviyesine geriledi. Azalış da hanehalkının dövizden TL’ye geçişini sürdürmesi belirleyici oldu.

  • Hanehalkı DTH ları USD 1,2 milyar azaldı ve USD 96,7  milyara geriledi.
  • Reel Sektör DTH ları ise USD 389  milyon arttı ve USD 70,2  milyar seviyesinde.

 

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %53 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %34'lerde (Şekil 1).

Şekil 1: Toplam DTH'ın Dağılımı

         Kaynak: TCMB, Ziraat

Tarihsel olarak DTH/TL mevduatının seyrine baktığımızda mevcut konjonktürde dolarizasyonun olmadığını söylemek gerekiyor. Genel olarak DTH/TL mevduat oranının seyri USD/TL kurundaki hareketle benzer yönde oluyor. (Şekil 2)

Şekil 2: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi

             Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

Şekil 3: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı

          Kaynak: TCMB, Ziraat