Geçtiğimiz hafta yurtiçi yerleşikler döviz mevduatını USD 2 milyar azalttı.

20-27 Ekim tarihleri arasında Bankalardaki Toplam YP mevduatlar (DTH) USD 4,2 milyar azalış kaydederek USD 194,6 milyar seviyesine geriledi.

Toplam yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı USD 2 milyar azaldı ve USD 159,9 milyar olarak gerçekleşti.

Hanehalkı DTH ları USD 2,5 milyar azaldı ve USD 94,3 milyara geriledi.

Reel Sektör DTH larında USD 500 milyon artış kaydedildi ve USD 65,5 milyar olarak kaydedildi.

Yurtdışı yerleşiklerin toplam DTH’ı USD 194 milyon azalarak USD 19,5 milyar seviyesine geriledi.

Resim15.png
Tarihsel olarak DTH/TL mevduatının seyrine baktığımızda mevcut konjonktürde dolarizasyonun olmadığını söylemek gerekiyor. Genel olarak DTH/TL mevduat oranının seyri USD/TL kurundaki hareketle benzer yönde oluyor. (Şekil 1)

             Şekil 1: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi                               Şekil 2: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı

Resim18.png             Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat                                                      Kaynak: TCMB, Ziraat