​​

10 Ekim'den bu yana kur, 6 seviyesinin altında seyretmesine rağmen hem gerçek hem tüzel kişi döviz alımını sürdürüyor.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 19-26 Ekim tarihleri arasında, USD 1,34 milyar artarak USD 157,9 milyar seviyesine yükseldi. Bu sene maksimum USD 170,4 milyar seviyelerini görmüştük. Yılbaşına göre de yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 7,1 milyar azalmış durumda.

Yurt içi yerleşiklerin DTH'ları son üç haftadır (5-26 Ekim) artmakta ve toplam artış miktarı USD 4,5 milyara ulaşmış durumda.

Hane halkı DTH ları yaklaşık USD 765 milyon arttı ve USD 91,7 milyar seviyesine yükseldi.

Reel Sektör DTH ları da USD 581 milyon arttı ve USD 66,2 milyara yükseldi.

Gerek diplomatik ilişkiler gerekse küresel risk iştahının katkısıyla 19-26 Ekim tarihleri arasında 5,56'ya kadar gevşeyen USD/TL kuru karşısında, tüzel ve gerçek kişilerin döviz alımına yöneldiği görülüyor. Bu hafta vergi indirimleri gibi gelişmelerle 5,50 seviyesinin üzerine yönelen kurun bu seviyelerde kalıcı olamadığını görüyoruz. 5,50 psikolojik seviyesinin altındaki kalıcılık DTH'larda daha çok çözülmeyi de beraberinde getirebilir.

Altında da son 6 haftalık artış sonrası (14 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında) sınırlı azalma gözlendi. 19-26 Ekim haftasında USD 11 milyonu gerçek ve USD 1 milyonu tüzel olmak üzere toplamda USD 12 milyonluk sınırlı azaldı ve USD 6,8 milyar seviyesinde bulunuyor.

         Şekil 1:Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatının Haftalık                      Şekil 2Tüzel Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık

          Değişimleri (USD Milyar)                                                                     Değişimleri (USD Milyar) 
Resim1.png      Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                             Kaynak: TCMB, Ziraat

Yılbaşına göre değişimlerini incelediğimizde, yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 7,1 milyar azalmış durumda.

•Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 4,2 milyar azalmış durumda.

•Yılbaşından bu yana tüzel kişiler DTH ını USD 2,9 milyar azaltmış görünüyor.

Gerçek kişilerin toplam DTH içindeki payı %58,1 iken, tüzel kişilerin toplam DTH içindeki payı ise %41,9 seviyesinde.

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %54,4 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %33,4'lerde.

  Tablo 1: Toplam Döviz Mevduatının Kırılımları

Resim2.png Kaynak: TCMB, Ziraat

         Şekil 3: Gerçek Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık  Değişimleri         Şekil 4:Toplam DTH'ın Dağılımı                       

          (USD Milyar)​                                                                                 

Resim3.png      Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                             Kaynak: TCMB, Ziraat