​​


Yurtiçi yerleşiklerin DTH'ları, geçen yılın son haftasında yaklaşık USD 230 milyonluk artış sergiledi. Aylık bazda ise, yurtiçi yerleşiklerin DTH'larının, kasım ayındaki USD 859 milyonluk azalış ardından, aralık ayında USD 117 milyonluk azalış gösterdi.

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri, TCMB'nin açtığı swap ihalelerinin de (yaklaşık USD 1,5 milyar) katkısıyla 27 Aralık haftasında haftalık bazda USD 1,62 milyar artarak USD 106,32 milyar seviyesine yükseldi.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, geçen yılın son haftası olan       20 - 27 Aralık tarihleri arasında, USD 230 milyon artarak USD 193,6 milyar seviyesine yükseldi.

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarının, 2018 yılı sonunda USD 161 milyar seviyelerinde gerçekleşirken, 2019 yılı sonu itibarıyla USD 193,6 milyar seviyesine ulaştığı gözlenmekte.

Gerçek kişilerin DTH'ında, yılın son haftasında USD 521 milyonluk artış görüldü.

Tüzel kişilerin DTH'ında ise, yılın son haftasında USD 291 milyonluk düşüş görüldü.

Altın tarafında ise, yılın son haftasında USD 214 milyonla alım tarafına geçtikleri gözlenmekte.

TCMB son dönemde hem zorunlu karşılıkları hem de diğer araçlarını dolarizasyonu caydırıcı  olarak kullanıyor. Son olarak bu hafta banka nezdindeki zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarında komisyon uygulamasına başlayacağı görülüyor. Son yabancı para ZK düzenlemesinin rezervleri azaltabileceği değerlendirilse de swap ihaleleri ile bu durum dengelenebilir. Bu arada ZK'daki değişimler net rezervler üzerinde etki yapmamaktadır.

Aylık bazda yurtiçi yerleşiklerin DTH değişimlerine bakıldığında ise, geçen yıl kasım ayındaki USD 859 milyonluk azalışın ardından, aralık ayında USD 117 milyonluk azalış ile son iki ayda yaklaşık USD 1 milyarlık düşüş yaşandığı gözlenmekte. 

Resim18.pngResim19.png 

Döviz mevduatları, toplam mevduatlar içerisinde %51,5 payıyla, TL mevduatları üzerinde seyretmeye devam ediyor (Şekil 1). 

2018 yılının sonuna göre (28 Aralık) incelediğimizde, yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 32,6 milyar artmış durumda.

Geçen yılın başından bu yana hanehalkı DTH ı USD 23,8 milyar artmış durumda. Yılbaşından bu yana tüzel kişiler DTH ını USD 8,8 milyar artırmış görünüyor.

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %52,3 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %35,4 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası'nın toplam brüt döviz rezervleri, 27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre USD 1,62 milyar artarak USD 104,70 milyardan USD 106,32 milyar seviyesine yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya göre yaklaşık USD 2,97 milyarlık artışla USD 78,27 milyar seviyesinden USD 81,24 milyar seviyesine yükselirken, altın rezervleri ise USD 1,35 milyarlık azalışla USD 26,43 milyar seviyesinden USD 25,08 milyar seviyesine geriledi.

Resim20.pngToplam DTH içerisinde gerçek kişilerin payı, 27 Aralık haftasında %62,12 seviyesinde gerçekleşerek son otuz altı haftadır %60 seviyesinin üzerine yükselmiş durumda bulunuyor. Bunun yanında, toplam DTH içerisinde gerçek kişilerin payının, son otuz altı haftada en yüksek seviyeyi 9 Ağustos haftasında %62,86 seviyesiyle görmesinin ardından, düşüşe geçtiği gözlenmekte. 

Tüzel kişilerin, toplam DTH içerisindeki payının ise 27 Aralık haftasında %37,88 seviyesinde gerçekleşerek son otuz altı haftadır %40 seviyesinin altına sarktığı gözlenmekte. Ayrıca tüzel kişilerin, toplam DTH içerisindeki payının, gerçek kişilerin payının aksine, söz konusu 36 haftalık dönemde en düşük seviyeyi 9 Ağustos haftasında %37,11 seviyesiyle görmesinin ardından, yükselişe geçtiği görülmekte.   

Resim21.png