​​

Tüzel kişilerin döviz mevduatları 22 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyede.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 20-27 Temmuz tarihleri arasında USD 775 milyon artarak USD 160,8 milyar seviyesine yükseldi.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı bir önceki yıla göre gerilemeye devam ediyor (Şekil 1). Ancak düşüş hızı ivme kaybetmekte. Gerçek kişiler geçtiğimiz sene aynı döneme göre döviz tevdiat hesaplarını (DTH) azaltsa da kurumsal tarafta alım devam ediyor.

Nitekim, bu hafta hanehalkı DTH ları yaklaşık USD 12 milyon azaltırken; Reel Sektör (kurumsal, tüzel) DTH larını USD 787 milyon arttırdı.

Yılbaşına göre değişimlerini incelediğimizde,

•Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 4,9 milyar azalmış durumda.

•Yılbaşından bu yana tüzel kişilerin DTH ı USD 403 milyon artmış görünüyor.

       Şekil 1: Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatının Bir Önceki Yıla Göre Değişimleri 

Resim3.png           Kaynak: TCMB, Ziraat 

Gerçek kişilerin toplam DTH içindeki payı %57,4 iken tüzel kişilerin toplam DTH içindeki payı ise %42,6 seviyesinde.

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %52 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %35'lerde.

Altında ise USD 16 milyonu gerçeklerde ve USD 5 milyonu tüzellerde olmak üzere toplamda USD 21 milyonluk azalış kaydedilmiştir.

Dolar ve Euro Cinsinden DTH'ları incelediğimizde;

Euro DTH'lar (ABD Doları Karşılığı) haftalık olarak USD 428 milyon arttı ve USD 68,6 milyara yükseldi.

Dolar cinsinden toplam DTH'lar USD 390 milyon artarak USD 101,4 milyara yükseldi.

     Tablo 1: Toplam Döviz Mevduatının Kırılımları

Resim4.png    Kaynak: TCMB, Ziraat 

   Şe​kil 2: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi

Resim5.png              Kaynak: TCMB, Bloomberg, ​Ziraat

   Şekil 3:Toplam DTH'ın Dağılımı 

Resim6.png       Kaynak: TCMB, ​Ziraat
​​