Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı USD 499 milyon artış kaydetti.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 20-27 Nisan  tarihleri arasında USD 499 milyon artarak USD 167,2 milyar seviyesine yükseldi.

Tüzel kişiler döviz alımına yönelirken; gerçek kişiler kurdaki seviyelerden yararlanarak döviz satışını tercih etmiş durumda.

  • Hanehalkı DTH ları USD 203 milyon azaldı ve USD 95,5 milyar seviyesine geriledi.
  • Reel Sektör DTH ları USD 702 milyon arttı ve USD 71,7 milyara yükseldi.
  • Dolar ve Euro Cinsinden DTH'ları incelediğimizde;

  • Euro DTH'lar (ABD Doları Karşılığı) yaklaşık USD 71,3 milyar ile veri setimizin uzandığı 2012 tarihinden bu yana en yüksek düzeyinde. Son 3 haftadır USD 70 milyarın üzerinde. Euro DTH'ların dolar karşılığı haftalık olarak USD 322 milyon artmış durumda.
  • Dolar cinsinden toplam DTH'lar USD 106,3 milyardan USD 106,2 milyara geriledi ve haftalık bazda USD 80 milyonluk azalış gösterdi.

Altında ise USD 11 milyonu tüzel ve USD 53 milyon gerçeklerde olmak üzere toplamda USD 64 milyonluk artış kaydedilmiştir.

    Şekil 1: Yurtiçi Yerleşik Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar) 

Resim1.png               Kaynak: TCMB, Ziraat
Resim2.png

Dolar DTH’ların, toplam DTH içerisindeki payı %52 seviyesinde; Euro DTH’ların (Dolar Karşılığı) payı ise %35’lerde.

 ​ Şekil 1:Toplam DTH'ın Dağılımı

Resim4.png          Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

     Şekil 2: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı​

Resim5.png             Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

        Şekil 3: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi   

Resim6.png             Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat