Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı son üç haftanın en düşük artışını kaydetti.
Tüzel kişi döviz mevduatları iki haftalık aradan sonra düşüşe geçti.

GOÜ para birimleri arasında TL varlıkların pozitif ayrıştığı ve TL'nin dolara karşı yaklaşık %4 oranında değer kazandığı geçen haftada, döviz mevduatlarında ılımlı artış yaşandı. Özellikle, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 20 Eylül'de açıklanan Yeni ekonomi Programı sonrası TL'ye yönelik oluşan pozitif havayla dövize yönelimin sınırlı olduğu gözlendi. Bunun yanında, Cumhurbaşkanının, ABD ve Almanya'ya düzenlediği ziyaretlerin, bu ülkelerle siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendireceği ve ilişkileri olumlu etkileyeceği beklentisi TL'yi destekledi. Ayrıca, bankalardan gelen olumlu sendikasyon yenileme haberleri de TL'yi güçlendirdi.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 21-28 Eylül tarihleri arasında yaklaşık USD 80 milyon ile çok sınırlı miktarda arttı ve son 3 haftanın en düşük artış miktarı olarak kayıtlara geçti. Böylece, yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı USD 154,3 milyar seviyesinde görece yatay seyretti.

Hane halkı DTH ları yaklaşık USD 660 milyon arttı ve USD 90 milyar seviyesine ulaştı. Son üç haftadır artış gösteren gerçek kişi DTH larında, artış miktarı ortalama USD 1,2 milyar seviyesinde gerçekleşmesine karşın, özellikle 28 Eylül haftasında haftalık artışın USD 660 milyona kadar gerilemesi dikkat çekiyor.

Reel Sektör DTH ları ise yaklaşık USD 581 milyon azaldı ve USD 64,3 milyara geriledi. Yani, tüzel kişilerdeki döviz mevduatının iki haftalık artıştan  (14-21 Eylül arası) sonra tekrar azalışa geçtiği görülüyor. 

   Şekil 1:Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar)   Şekil 2: Tüzel Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar) 

Resim1.png     Kaynak: TCMB, Ziraat                                                       Kaynak: TCMB, Ziraat

Yılbaşına göre değişimlerini incelediğimizde, yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 11 milyar azalmış durumda

•Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 7,1 milyar azalmış durumda.

•Yılbaşından bu yana tüzel kişiler DTH ını USD 3,9 milyar azaltmış görünüyor.

Gerçek kişilerin toplam DTH içindeki payı %58,3 iken, tüzel kişilerin toplam DTH içindeki payı ise %41,6 seviyesinde.

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %54,3 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %33,5'lerde.

     Tablo 1: Toplam Döviz Mevduatının Kırılımları

Resim2.png    Kaynak: TCMB, Ziraat

     Şekil 3: Gerçek Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar)                     Şekil 4:Toplam DTH'ın Dağılımı

Resim3.png      Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                                      Kaynak: TCMB, Ziraat