Yılın son haftasında yurtiçi yerleşikler döviz mevduatı USD 263 milyon arttı.

22-29 Aralık tarihleri arasında Bankalardaki Toplam YP mevduatlar (DTH) USD 846 milyon azalarak USD 201,1  milyar seviyesine geriledi.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı USD 263 milyon arttı ve USD 165,4 milyar olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana da yurtiçi yerleşikler döviz mevduatını USD 20 milyar artırmış durumda.

Hanehalkı DTH ları USD 1,2 milyar arttı  ve USD 97,1 milyara yükseldi.

Reel Sektör DTH larında ise USD 964 milyon azalış gözlendi ve USD 68,2 milyara geriledi.

Yurtdışı yerleşiklerin toplam DTH’ı USD 124 milyon arttı ve USD 20,3 milyar seviyesine yükseldi.

Resim1.png 

Tarihsel olarak DTH/TL mevduatının seyrine baktığımızda mevcut konjonktürde dolarizasyonun olmadığını söylemek gerekiyor. Genel olarak DTH/TL mevduat oranının seyri USD/TL kurundaki hareketle benzer yönde oluyor. (Şekil 1)

    Şekil 1: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi

Resim2.png              Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

  Şekil 2: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı

Resim10.png             Kaynak: TCMB, Ziraat