​​​

Yurtiçi yerleşikler son 3 haftadır toplamda USD 4,4 milyar döviz bozdurdu.


Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 23-30 Mart  tarihleri arasında USD 2,2 milyar azalarak USD 164,7 milyar seviyesine geriledi. Bu haftaki USD 2,2 milyarlık azalış 7 Temmuz’dan bu yana en yüksek döviz satışı gerçekleştirilen miktar. Azalış ağırlıklı tüzellerde olmak üzere dövizden TL’ye geçişin sürdüğünü gözlemliyoruz.

  • Hanehalkı DTH ları USD 654 milyon azaldı ve USD 96,1 milyara geriledi.
  • Reel Sektör DTH ları ise USD 1,5 milyar azaldı ve USD 68,7 milyar seviyesinde.
  • 30 Mart’la biten haftada USD/TL kurunun 4 seviyesinin üzerine çıkması nedeniyle yurtiçi yerleşikler döviz bozmayı tercih etti.

    Dolar ve Euro Cinsinden DTH’ları incelediğimizde;

  • Dolar cinsinden toplam DTH'lar USD 108,3 milyardan USD 106,8 milyara geriledi ve haftalık bazda USD 1,5 milyar düşüş gösterdi.
  • Euro DTH'lar (ABD Doları Karşılığı) ise USD 69,1 milyar düzeyinde. Euro DTH'ların dolar karşılığı haftalık olarak USD 423 milyon azalmış durumda.

Resim1.pngDolar DTH’ların, toplam DTH içerisindeki payı %53 seviyesinde; Euro DTH’ların (Dolar Karşılığı) payı ise %34’lerde (Şekil 1).

​   Şekil 1:Toplam DTH'ın Dağılımı

Resim2.png         Kaynak: TCMB, Ziraat

Tarihsel olarak DTH/TL mevduatının seyrine baktığımızda mevcut konjonktürde dolarizasyonun olmadığını söylemek gerekiyor. Genel olarak DTH/TL mevduat oranının seyri USD/TL kurundaki hareketle benzer yönde oluyor. (Şekil 2)

    Şekil 2: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi

Resim3.png              Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

      Şekil 3: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı

Resim4.png            Kaynak: TCMB, Ziraat