​​

​​Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı 20-31 Ağustos haftasında yaklaşık USD 800 milyon azaldı. 

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 20-31 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık USD 800 milyon azalıp Mart 2017'den bu yana en düşük seviye olan USD 152 milyara geriledi. Ağustos ayında yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatının USD 6,6 milyar çözülmeye gittiğini görüyoruz. Temmuz ayında ise yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı USD 1,2 milyar  azalış göstermişti. 

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı geçtiğimiz sene aynı döneme göre düşüşünü sürdürmekte (Şekil 1). 

               Şekil 1: Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatının Yıllık Değişimi 

Resim1.png                Kaynak: TCMB, Ziraat

20-31 Ağustos tarihleri;

Hanehalkı DTHları yaklaşık USD 900 milyon arttı ve USD 87,2 milyar seviyesine ulaştı.

Reel Sektör DTHları da yaklaşık USD 1,7 milyar azaldı ve USD 64,8 milyara geriledi.

Yılbaşına göre değişimlerini incelediğimizde, yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH ı USD 13,3 milyar azalmış durumda.

  Yılbaşından bu yanahanehalkı DTH ı USD 9,9 milyar azalmış durumda.
  Yılbaşından bu yana tüzel kişiler DTH ını USD 3,4 milyar azaltmış görünüyor.

•Gerçek kişilerin toplam DTH içindeki payı %57,4 iken tüzel kişilerin toplam DTH içindeki payı ise %42,6 seviyesinde.

•Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %53 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %35'lerde.

USD/TL kurunda, bu hafta oynaklığın azalarak da olsa sürdüğü görülmekte. Bu hafta içinde kur 6,52-6,73 bandında dalgalandı. Kısa vadede 13 Eylül'deki PPK toplantısından çıkacak sonuçlar kurun seyri üzerinde etkili olabilir. Nitekim TCMB, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkinin verileceğini ve 13 Eylül'deki PPK toplantısında parasal duruşun yeniden şekillendirileceğini vurguladı. Bu durum PPK toplantısını daha da kıymetli hale getirmiş durumda. 

       Tablo 1: Toplam Döviz Mevduatının Kırılımları

Resim2.png     Kaynak: TCMB, Ziraat

      Şekil 2: Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri 

Resim3.png      Kaynak: TCMB, Ziraat

       Şekil 3:Toplam DTH'ın Dağılımı

Resim4.png       Kaynak: TCMB, Ziraat