Kurun tarihi seviyelerinden gevşediği haftada tüzel kişiler döviz mevduatını USD 1 milyar azalttı.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 25 Mayıs-01 Haziran tarihleri arasında USD 607 milyon azalarak USD 165,1 milyar seviyesine geriledi.

Merkez Bankası 23 Mayıs'ta GLP borç verme oranını 300 baz puan artırdıktan sonra 28 Mayıs'ta sadeleşme hamlesini atmıştı. Bu dönemde tüzel kişiler döviz mevduatını azaltma eğiliminde olurken; hanehalkının sınırlı da olsa döviz alımı gerçekleştirdiği görülüyor. Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerindeki bugünkü politika faizi artırımı hamlesi ardından döviz DTH'larda çözülme ve TL varlıklarda değerlenmenin sürmesini bekleyebiliriz.

 • Hanehalkı DTH larıyaklaşık USD 414 milyon arttı ve USD 95,3 milyar seviyesine yükseldi.
 • Reel Sektör DTH ları ise USD 1 milyar azaldı ve USD 69,8 milyara geriledi.
 • ​   Şekil 1: Tüzel Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar)

  Resim1.png         Kaynak: TCMB, Ziraat

  Yılbaşından bu yana da yurtiçi yerleşikler USD 286 milyon döviz satışı gerçekleştirmiş durumda.

  Dolar ve Euro Cinsinden DTH'ları incelediğimizde;

 • Euro DTH'lar (ABD Doları Karşılığı), haftalık olarak USD 293 milyon artmış durumda.
 • Dolar cinsinden toplam DTH'lar USD 108,8 milyardan USD 104,4 milyara geriledi ve haftalık bazda yaklaşık USD 1,3 milyarlık azalış gösterdi.

Altında ise USD 18 milyonu tüzel ve USD 372 milyonu gerçeklerde olmak üzere toplamda USD 390 milyonluk artış kaydedilmiştir.

Resim2.png 

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %52 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %35'lerde (Şekil 3).

   Şekil 2:Toplam DTH'ın Dağılımı​ 

Resim3.png           Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

        Şekil 3: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı  

Resim4.png           Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

    Şekil 4: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi

Resim5.png               Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat