Geçtiğimiz hafta yurtiçi yerleşikler döviz mevduatını USD 83 milyon artırdı.

24 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında Bankalardaki Toplam YP mevduatlar (DTH) USD 2.6 milyar artarak USD 196.1  milyar seviyesine yükseldi.​

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı USD 83 milyon artış kaydetti  ve USD 161 milyar olarak gerçekleşti.

Hanehalkı DTH ları USD 473 milyon arttı  ve USD 94 milyara yükseldi.

Reel Sektör DTH larında USD 390 milyon  azalış gözlendi ve USD 67 milyar olarak kaydedildi.

Yurtdışı yerleşiklerin toplam DTH’ı USD 86 milyon arttı ve USD 20.1 milyar seviyesine ulaştı.

Resim1.png
Tarihsel olarak DTH/TL mevduatının seyrine baktığımızda mevcut konjonktürde dolarizasyonun olmadığını söylemek gerekiyor. Genel olarak DTH/TL mevduat oranının seyri USD/TL kurundaki hareketle benzer yönde oluyor. (Şekil 1)

     Şekil 1: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​

Resim2.png             Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

    Şekil 2: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı

Resim3.png             Kaynak: TCMB, Ziraat