Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı iki hafta aradan sonra yeniden azaldı.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 27 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık USD 2,2 milyar azalarak USD 158,6 milyar seviyesine geriledi.

Hem tüzel hem gerçek kişiler döviz satışına yönelmiş durumda olup;

Hanehalkı DTH ları yaklaşık USD 750 milyon azaldı ve USD 91,5 milyar seviyesine geriledi.

Reel Sektör DTH ları da USD 1,4 milyar azaldı ve USD 67,2 milyara geriledi.

Yılbaşına göre değişimlerini incelediğimizde,

•Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 5,7  milyar azalmış durumda.

•Yılbaşından bu yana tüzel kişilerin DTH ı USD 1 milyar azalmış görünüyor.

    Şekil 1: Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri 

Resim1.png      Kaynak: TCMB, Ziraat

Gerçek kişilerin toplam DTH içindeki payı %57,7 iken tüzel kişilerin toplam DTH içindeki payı ise %42,3 seviyesinde.

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %52 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %35'lerde.

Altında ise USD 432 milyonu gerçeklerde ve USD 12 milyonu tüzellerde olmak üzere toplamda USD 444 milyonluk azalış kaydedilmiştir.

Dolar ve Euro Cinsinden DTH'ları incelediğimizde;

Euro DTH'lar (ABD Doları Karşılığı) haftalık olarak USD 707 milyon azaldı ve USD 67,9 milyara geriledi.

Dolar cinsinden toplam DTH'lar yaklaşık USD 1,1 milyar  azalarak USD 100,4 milyara geriledi.

Tablo 1: Toplam Döviz Mevduatının Kırılımları

Resim2.png  Kaynak: TCMB, Ziraat

      Şekil 2: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi

Resim3.png             Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

  Şekil 3:Toplam DTH'ın Dağılımı​

Resim4.png      Kaynak: TCMB, Ziraat