​Geçtiğimiz hafta yurtiçi yerleşikler döviz mevduatını USD 2 milyar azalttı.

27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Bankalardaki Toplam YP mevduatlar (DTH) USD 3,6 milyar azalış kaydederek USD 191  milyar seviyesine geriledi.

Toplam yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı USD 2 milyar azaldı ve USD 157,8 milyar olarak gerçekleşti.

Hanehalkı DTH ları USD 1,4 milyar azaldı ve USD 92,9 milyara geriledi.

Reel Sektör DTH larında USD 689 milyon azalış kaydedildi ve USD 64,8 milyar olarak kaydedildi.

Yurtdışı yerleşiklerin toplam DTH’ı USD 72 milyon azalarak USD 19,5 milyar seviyesine geriledi.

Resim21.png
Tarihsel olarak DTH/TL mevduatının seyrine baktığımızda mevcut konjonktürde dolarizasyonun olmadığını söylemek gerekiyor. Genel olarak DTH/TL mevduat oranının seyri USD/TL kurundaki hareketle benzer yönde oluyor. (Şekil 1)

​             Şekil 1: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi                                       Şekil 2: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı​ 

Resim22.png             Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat                                                       Kaynak: TCMB, Ziraat