2 Kasım haftasında, toplam döviz tevdiat hesaplarında kısmi azalma görüldü.

Gerçek kişiler dövizde alım yönlü hareket ederken, tüzel kişiler ise satış tarafında yer aldı. 

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 26 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında, USD 161 milyon azalarak USD 157,8 milyar seviyesine geriledi. Bu sene maksimum USD 170,4 milyar seviyelerini görmüştük. Yılbaşına göre de yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 7,3 milyar azalmış durumda.

Toplam mevduat içerisinde DTH'ın payı, ağustos sonu-eylül ayı başında %53'leri aşmıştı. Güncel durumda TL varlıklara güvenin kademeli artmasıyla %50'lere gerilemiş durumda (Şekil 1).

               Şekil 1. Toplam mevduat içerisinde DTH'ın payı azalmaya başladı.​

Resim1.png            Kaynak: TCMB, Ziraat

Hane halkı DTH ları yaklaşık USD 843 milyon arttı ve USD 92,6 milyar seviyesine yükseldi. Kurun 5,50 seviyesinin altındaki seyrine rağmen gerçek kişiler, alım yönlü tercihlerini koruyor. 26 Ekim-2 Kasım haftasında USD/TL kuru, 5,39 seviyesine kadar gevşemiş ve yaklaşık %3 gerilemişti.

Reel Sektör DTH ları da USD 1 milyar azaldı ve USD 65,2 milyara geriledi.

Altında ise 14 Eylül-19 Ekim tarihleri arasındaki 6 haftalık artış sonrası, 26 Ekim haftasında 12 milyon dolarlık sınırlı azalışın ardından, 2 Kasım haftasında tekrar yükseliş görüldü. 

         Şekil 2:Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatının Haftalık                    Şekil 3: Tüzel Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri

         Değişimleri (USD Milyar)                                                                              (USD Milyar) 

Resim2.png      Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                         Kaynak: TCMB, Ziraat

Yılbaşına göre değişimlerini incelediğimizde, yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 7,3 milyar azalmış durumda.

•Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 3,4 milyar azalmış durumda.

•Yılbaşından bu yana tüzel kişiler DTH ını USD 3,9 milyar azaltmış görünüyor.

Gerçek kişilerin toplam DTH içindeki payı %58,7 iken, tüzel kişilerin toplam DTH içindeki payı ise %41,3 seviyesinde.

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %54,5 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %33,4'lerde.​

  Tablo 1: Toplam Döviz Mevduatının Kırılımları

Resim3.png  Kaynak: TCMB, Ziraat

        Şekil 4: Gerçek Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık 

        Değişimleri (USD Milyar)                                                                            Şekil 5:Toplam DTH'ın Dağılımı
Resim4.png      Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                          Kaynak: TCMB, Ziraat