​​


Yılın ilk haftasında toplam döviz tevdiat hesaplarında yaklaşık USD 1,2 milyar tutarında azalış görüldü.
İlgili haftada gerçek kişiler, yaklaşık USD 150 milyon döviz alımında bulunurken, tüzel kişiler ise yaklaşık USD 1,3 milyar döviz satışı gerçekleştirdi. 

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 28 Aralık - 4 Ocak tarihleri arasında, USD 1,16 milyar azalarak USD 160 milyar seviyesine geriledi. Geçen sene maksimum USD 170,4 milyar seviyelerini görmüştük. 2018 yılı başına göre yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 5,2 milyar azalmış durumda.

Hane halkı DTH ları yaklaşık USD 147 milyon arttı ve USD 96,7 milyar seviyesine yükseldi. Kurun görece istikrarlı ve ılımlı seyrine rağmen gerçek kişilerin, son 13 haftada dövizde alım yönlü tercihlerini koruduğu gözlenmekte.

Reel Sektör DTH ları ise USD 1,30 milyar azaldı ve USD 63,2 milyara geriledi. Böylece, reel sektörün son 6 haftalık dönemdeki ikinci en büyük hacimli haftalık döviz satışını gerçekleştirdiği görülmekte.

Altın tarafında ise 7 Aralık - 4 Ocak tarihleri arasındaki dört haftalık dönemde yaklaşık USD 413 milyon tutarında artış görülmekle birlikte, bu artışın yaklaşık USD 52 milyon tutarındaki kısmının 4 Ocak haftasında gerçekleştiği görülmekte.

Gerçek kişilerin toplam DTH içindeki payı %60 iken, tüzel kişilerin toplam DTH içindeki payı ise yaklaşık %40 seviyesinde bulunmakta.

Gerçek kişilerin toplam DTH içindeki payı, son 13 haftadır döviz alımını tercih etmelerinin etkisiyle %60 seviyesine ulaşmış durumda. Tüzel kişilerin toplam DTH içindeki payı ise, ekonomide finansal dalgalanma ve spekülatif atağın yaşandığı Ağustos 2018'deki %43,5 oranındaki zirve seviyesinden kademeli bir şekilde gerileyerek %40 seviyesinin altına kadar gerilemiş durumda bulunuyor.
Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %54,2 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %33,6'larda.

     Şekil 1: Gerçek Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar)   Şekil 2: Tüzel Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar) 

Resim1.png 

     Kaynak: TCMB, Ziraat​                                                               Kaynak: TCMB, Ziraat

2018 yılbaşına göre değişimlerini incelediğimizde, yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 5,2 milyar azalmış durumda.

•2018 yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 756 milyon artmış durumda. Aralık ayının tamamında ve ocak ayının ilk haftasında toplamda USD 2,1 milyarlık bir artış mevcut.

•2018 yılbaşından bu yana tüzel kişiler DTH ını USD 6,0 milyar azaltmış görünüyor. Aralık ayının tamamında ve ocak ayının ilk haftasında toplamda USD 130 milyon azalış görünüyor. 

     Tablo 1: Toplam Döviz Mevduatının Kırılımları

Resim2.png      Kaynak: TCMB, Ziraat

     *Yılbaşına göre değişim, 29.12.2017 tarihine göre değişimi göstermektedir.

     Şekil 3:Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar)    Şekil 4:Toplam DTH'ın Dağılımı

Resim3.png     Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                                           Kaynak: TCMB, Ziraat