Yılın ilk haftasında yurtiçi yerleşikler döviz mevduatı USD 559 milyon arttı.

29 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında Bankalardaki Toplam YP mevduatlar (DTH) USD 580 milyon azalarak USD 200,5 milyar seviyesine geriledi.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı USD 559 milyon arttı ve USD 165,9 milyar olarak gerçekleşti.

Hanehalkı DTH ları USD 934 milyon arttı ve USD 98,1 milyara yükseldi.

Reel Sektör DTH larında ise USD 375 milyon azalış gözlendi ve USD 67,8 milyara geriledi.

Yurtdışı yerleşiklerin toplam DTH’ı USD 86 milyon arttı ve USD 20,4 milyar seviyesine yükseldi.

Resim1.png 

Tarihsel olarak DTH/TL mevduatının seyrine baktığımızda mevcut konjonktürde dolarizasyonun olmadığını söylemek gerekiyor. Genel olarak DTH/TL mevduat oranının seyri USD/TL kurundaki hareketle benzer yönde oluyor. (Şekil 1)

       Şekil 1: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi                                   Şekil 2: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı

Resim2.png 

            Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat                                                   Kaynak: TCMB, Ziraat​​​


​