Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı üç haftalık aradan sonra yeniden azaldı.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında  üç haftalık artış sonrası USD 928 milyon azaldı ve USD 153,4 milyar seviyesine geriledi.

Hane halkı DTH ları yaklaşık USD 267 milyon azaldı ve USD 89,8 milyar seviyesine geriledi. Böylelikle son üç haftadır artış gösteren gerçek kişi DTH ları, 28 Eylül-5 Ekim haftasında azalış kaydetti.

Reel Sektör DTH ları da USD 661 milyon azaldı ve USD 63,7 milyara geriledi. 21-28 Eylül haftasında azalan tüzel kişi DTH'larının 28 Eylül-5 Ekim haftasında da azalmaya devam ettiği görülüyor (Şekil 2).

Altında da son 4 haftadır (14 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında) artış devam ediyor ve toplamda USD 912 milyonluk artışla yaklaşık USD 6,5 milyar seviyesine ulaşmış durumda. 28 Eylül-5 Ekim haftasında da USD 79 milyonluk artışın USD 75 milyonu gerçek ve USD 4 milyonu tüzel kişilerden kaynaklanmakta.

Dolar ve Euro cinsinden DTH'ları incelediğimizde;

Euro DTH'lar (ABD Doları Karşılığı) haftalık olarak USD 408 milyon azaldı ve 17 Kasım 2017'den bu yana en düşük seviye olan USD 62 milyara geriledi.

Dolar cinsinden toplam DTH'lar USD 741 milyon azaldı ve USD 100 milyar seviyesinde bulunuyor.

          Şekil 1:Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatının Haftalık                Şekil 2: Tüzel Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri 

          Değişimleri (USD Milyar)                                                                         (USD Milyar) ​

Resim1.png       Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                          Kaynak: TCMB, Ziraat

Yılbaşına göre değişimlerini incelediğimizde, yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 11,6 milyar azalmış durumda.

•Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 6,2 milyar azalmış durumda.

•Yılbaşından bu yana tüzel kişiler DTH ını USD 5,5 milyar azaltmış görünüyor.

Gerçek kişilerin toplam DTH içindeki payı %58,5 iken, tüzel kişilerin toplam DTH içindeki payı ise %41,5 seviyesinde.

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %54,4 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %33,6'llarda.

  Tablo 1: Toplam Döviz Mevduatının Kırılımları

Resim2.png  Kaynak: TCMB, Ziraat  

       Şekil 3: Gerçek Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık                        

        Değişimleri (USD Milyar)                                                                            Şekil 4:Toplam DTH'ın Dağılımı

Resim3.png      Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                         Kaynak: TCMB, Ziraat