Yurtiçi yerleşiklerin DTH'ları, 6 Aralık haftasında yaklaşık USD 715 milyonluk artış sergiledi. Gerçek kişilerin DTH'ları ilgili haftada USD 197 milyon yükselirken, tüzel kişilerin DTH'ı ise USD 518 milyonluk yükseliş sergiledi.

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri, 6 Aralık haftasında haftalık bazda USD 1,12 milyar artarak USD 105,87 milyar seviyesine yükseldi.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 29 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında, USD 715 milyon artarak USD 194,5 milyar seviyesine yükseldi. Yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'larının, 29 Kasım haftasında USD 1,39 milyarlık düşüşün ardından, 6 Aralık haftasında USD 715 milyonluk artışla yeniden artış sergilediği gözlenmekte. 

Gerçek kişilerin DTH'ında, son 22 haftalık dönemin en yüksek tutarlı düşüşü olan önceki haftadaki USD 351 milyonluk azalışın ardından, 6 Aralık haftasında USD 197 milyonluk artış görüldü.

Tüzel kişilerin DTH'ında ise, son 22 haftalık dönemin en yüksek tutarlı düşüşü olan önceki haftadaki USD 1,04 milyarlık azalışın ardından, 6 Aralık haftasında USD 518 milyonluk artış görüldü.

Altın tarafında ise, yatırımcıların, 29 Kasım haftasında USD 44 milyonluk satışının ardından, 6 Aralık haftasında USD 195 milyonluk alımla yeniden alım tarafına geçtikleri gözlenmekte.

Resim13.png 

Hane halkı DTH ları 6 Aralık haftasında yaklaşık USD 197 milyon arttı ve USD 120,5 milyar seviyesine yükseldi.
Reel Sektör DTH ları 6 Aralık haftasında ise USD 518 milyon artış gösterdi ve USD 73,9 milyara yükseldi. 

Resim14.png 

Döviz mevduatları, toplam mevduatlar içerisinde %52,1 payıyla, TL mevduatları üzerinde seyretmeye devam ediyor (Şekil 2). 
Geçtiğimiz yılın sonuna göre (28 Aralık) incelediğimizde, yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 33,5 milyar artmış durumda.

Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 24,0 milyar artmış durumda. Yılbaşından bu yana tüzel kişiler DTH ını USD 9,5 milyar artırmış görünüyor 

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %52,3 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %35,5 seviyesinde bulunuyor.​

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri, 6 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre USD 1,12 milyar artarak USD 104,75 milyardan USD 105,87 milyar seviyesine yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya göre yaklaşık USD 772 milyonluk artışla USD 78,27 milyar seviyesinden USD 79,05 milyar seviyesine yükselirken, altın rezervleri ise USD 348 milyonluk artışla USD 26,48 milyar seviyesinden USD 26,82 milyar seviyesine yükseldi.

Resim15.pngResim16.pngToplam DTH içerisinde gerçek kişilerin payı, 6 Aralık haftasında %61,98 seviyesinde gerçekleşerek son otuz üç haftadır %60 seviyesinin üzerine yükselmiş durumda bulunuyor. Bunun yanında, toplam DTH içerisinde gerçek kişilerin payının, son otuz üç haftada en yüksek seviyeyi 9 Ağustos haftasında %62,86 seviyesiyle görmesinin ardından, düşüşe geçtiği gözlenmekte. 

Tüzel kişilerin, toplam DTH içerisindeki payının ise 6 Aralık haftasında %38,02 seviyesinde gerçekleşerek son otuz üç haftadır %40 seviyesinin altına sarktığı gözlenmekte. Ayrıca tüzel kişilerin, toplam DTH içerisindeki payının, gerçek kişilerin payının aksine, söz konusu 33 haftalık dönemde en düşük seviyeyi 9 Ağustos haftasında %37,11 seviyesiyle görmesinin ardından, yükselişe geçtiği görülmekte.   

Resim17.png