Gerçek kişiler son 9 haftadır döviz almaya devam ederken tüzel kişiler de 30 Kasım'la biten haftada gerçekleştirdikleri USD 1,8 milyarlık döviz satışı sonrası döviz alımına yöneldi. 

Bugün açıklanan Merkez Bankası faiz kararında; politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizini beklentiler doğrultusunda %24 seviyesinde sabit kaldı. Karar sonrası kur 5,35 seviyelerinden 5,3040 seviyesine kadar gevşerken bu seviyelerde kalıcı olamadı ve 5,35 seviyelerinden işlem görüyor. Beklentiler doğrultusunda açıklanan kararın kurlara etkisi sınırlı olsa da önümüzdeki hafta açıklanacak DTH verisiyle faiz kararının ve diğer haber akışlarının net etkisinin ne olabileceğini göreceğiz.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında, USD 663 milyon artarak USD 158,5 milyar seviyesine yükseldi. Hem gerçek hem de tüzel kişiler döviz alımını tercih etti.

Hane halkı DTH ları USD 398 milyonluk artış kaydetti ve USD 95 milyar seviyesine yükseldi. Gerçek kişiler, dövizde alım yönlü tercihlerine ara vermekte isteksiz davranıyorlar ve son dokuz haftadır döviz alımını tercih ediyorlar.

Reel Sektör DTH ları da iki haftalık azalış sonrası tüzel kişilerin döviz alımına yönelmesiyle yeniden artışa geçti ve USD 265 milyonluk artışla USD 63,6 milyar  seviyesine yükseldi.

Altın tarafında; USD 58 milyonu gerçeklerde ve USD 3 milyonu tüzellerde olmak üzere toplamda USD 61 milyonluk azalış kaydedildi.

Gerçek kişilerin toplam DTH içindeki payı, %59,9 seviyesine ulaşmış durumda. Tüzel kişilerin toplam DTH içindeki payı ise %40,1 seviyesinde.

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %54,4 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %33,5'lerde.

   Şekil 1: Gerçek Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar)   Şekil 2: Tüzel Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar) 

Resim2.png        Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                                      Kaynak: TCMB, Ziraat

Yılbaşına göre değişimlerini incelediğimizde, yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 6,8 milyar azalmış durumda.

•Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 2,2 milyar azalmış durumda. Kasım ayında içerisinde toplamda USD 2,8 milyarlık bir artış mevcut.

•Yılbaşından bu yana tüzel kişiler DTH ını USD 4,6 milyar azaltmış görünüyor. Kasım ayında toplamda USD 2,9 milyar azalmış görünüyor. 

 Tablo 1: Toplam Döviz Mevduatının Kırılımları

Resim3.png  Kaynak: TCMB, Ziraat

          Şekil 3:Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri

        ​  (USD Milyar)                                                                                                                     Şekil 4:Toplam DTH'ın Dağılımı

Resim4.png        Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                                        Kaynak: TCMB, Ziraat