​​8 Şubat haftasında yurtiçi yerleşikler döviz mevduatına yönelimini azalttı.

Hem gerçek kişiler, hem de tüzel kişiler dövizde alım yönlü hareket ederken, gerçek kişiler, yaklaşık USD 360 milyon, tüzel kişiler ise yaklaşık USD 330 milyon döviz alımı gerçekleştirdi. ​

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 1-8 Şubat tarihleri arasında, USD 692 milyon artarak USD 168,9 milyar seviyesine yükseldi. Geçen sene maksimum USD 170,4 milyar seviyelerini görmüştük.

Özellikle 11 Ocak-1 Şubat arasındaki dört haftalık dönemdeki tüm haftalarda, yurtiçi yerleşikler haftalık bazda yaklaşık USD 2 milyarlık alımlarla toplam USD 8,4 milyarlık döviz alımı gerçekleştirmişti.

Yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki artış ise 8 Şubat haftasında USD 692 milyona geriledi. Söz konusu döviz tevdiat hesaplarının artışındaki gerilemede, özellikle ilgili haftada gerçek kişilerin döviz talebinin bir önceki haftaya göre yaklaşık USD 1,5 milyar azaltarak USD 363 milyona gerilemesinin etkili olduğu görülmekte.        

     Şekil 1. Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar) 

Resim1.png 

TCMB'nin bugün açıklanan şubat ayı beklenti anketinde anket katılımcılarının bu yıl sonu dolar kuru beklentisinin 6,18'den 5,99 seviyesine belirgin olarak gerilediğini görüyoruz. İyileşen finansal koşullar ve Merkez Bankası'nın enflasyonda belirgin düşüş görülüne kadar sıkı duruşunu koruması vasıtasıyla enflasyon beklentilerinin iyileşmeyi sürdürmesi TL varlıklara destek olmayı sürdürüyor. Bu görüntü altında önümüzdeki dönemde yurtiçi yerleşiklerin döviz talebinde kısmi yavaşlama olabileceği beklenebilir. 

Hane halkı DTH ları yaklaşık USD 363 milyon arttı ve USD 102,3 milyar seviyesine yükseldi. Gerçek kişilerin, son 18 haftada dövizde alım yönlü tercihlerini koruduğu gözlenmekte.
Reel Sektör DTH ları ise USD 329 milyon arttı ve USD 66,7 milyara yükseldi. Böylece, reel sektörün son 5 haftalık dönemde toplam USD 3,5 milyarlık döviz alımı yaptığı görülmekte. 
Altın tarafında ise son 9 haftalık dönemde alım yönlü işlemlerle yaklaşık USD 1,16 milyar tutarında artış görülmekle birlikte, bu artışın yaklaşık USD 22 milyon tutarındaki kısmının 8 Şubat haftasında gerçekleştiği görülmekte.

     Şekil 2. Toplam mevduat içerisinde DTH'ın payı %50'nin üzerinde    

Resim2.png     Şekil 3: Tüzel Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar) 

Resim3.png 

Geçtiğimiz yılın sonuna göre (28 Aralık) incelediğimizde, yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 7,9 milyar artmış durumda.

•Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 5,8 milyar artmış durumda. Özellikle, hanehalkının son 18 haftada dövizde alım yönlü hareket ettiği ve bu dönemde hanehalkı DTH ının toplam USD 12,5 milyar arttığı gözlenmekte.

•Yılbaşından bu yana tüzel kişiler DTH ını USD 2,2 milyar artmış görünüyor. Tüzel kişilerin, son beş haftada ise alım yönlü işlemlerle döviz DTH ını yaklaşık USD 3,5 milyar artırdığı görülmekte.

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %54 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %34'lerde.

     Tablo 1: Toplam Döviz Mevduatının Kırılımları

Resim4.png 

     Kaynak: TCMB, Ziraat

     Şekil 4: Gerçek Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar)                 Şekil 5:Toplam DTH'ın Dağılımı

Resim5.png 

     Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                              Kaynak: TCMB, Ziraat

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine bakıldığında ise, 8 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık USD 1,2 milyar artarak USD 97,6 milyardan USD 98,8 milyar seviyesine yükseldiği gözlenmekte. Brüt döviz rezervleri, ilgili haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık USD 1,3 milyarlık artışla USD 77,1 milyar seviyesinden USD 78,4 milyar seviyesine yükselirken, altın rezervleri ise ilgili haftada yaklaşık USD 119 milyonluk azalışla USD 20,5 milyar seviyesinden USD 20,4 milyar seviyesine gerilemiştir.​