Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçtiğimiz hafta  USD  yaklaşık  1,8 milyar  azaldı.

2-9 Şubat  tarihleri arasında Bankalardaki Toplam YP mevduatlar,   USD 1,6 milyar azalışla USD 204,7 milyara geriledi.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı USD 1,8 milyar azaldı ve USD 167,4 milyar olarak gerçekleşti.

Hanehalkı DTH ları USD 1,3 milyar  azaldı ve USD 98,7 milyara geriledi.

Reel Sektör DTH larında da USD 531 milyon  azaldı ve USD 68,7 milyara geriledi.

Yurtdışında yerleşiklerin toplam DTH’ı  USD 270 milyon azaldı ve  USD 20,9 milyar seviyesinde bulunuyor.

Resim1.png Tarihsel olarak DTH/TL mevduatının seyrine baktığımızda mevcut konjonktürde dolarizasyonun olmadığını söylemek gerekiyor. Genel olarak DTH/TL mevduat oranının seyri USD/TL kurundaki hareketle benzer yönde oluyor. (Şekil 1)

   Şekil 1: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi

Resim2.png             Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

  Şekil 2: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı

Resim3.png            Kaynak: TCMB, Ziraat​