8 Mart haftasında gerçek kişiler, yaklaşık USD 530 milyon, tüzel kişiler ise yaklaşık USD 300 milyon döviz alımı gerçekleştirdi.

Gerçek kişiler 22 haftadır dövizde alım yönlü hareket ederek toplamda USD 14,3 milyar alım gerçekleştirmiş durumdalar. Gerçek kişilerin toplam DTH'daki payı da %60,6 seviyesine yükseldi.​

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 1-8 Mart tarihleri arasında, USD 834 milyon artarak USD 171,8 milyar seviyesine yükseldi. Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatında, verinin paylaşıldığı Aralık 2012'den bu yana maksimum seviyeyi geçen hafta USD 171 milyar ile görmüştük.  Bu kapsamda, yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatında 8 Mart haftasında da yeni bir rekor kırılmış oldu.

Özellikle, TCMB'nin, enflasyonda belirgin iyileşme sağlanan kadar sıkı parasal duruşunu korumayı devam ettirmesi ve döviz kurlarının, görece ılımlı seyrini sürdürmesine karşın, gerçek kişilerin, dövizde uzun zamandan beri alım yönlü hareketini devam ettirdiği gözlenmekte.

•Bu kapsamda, gerçek kişilerin son 22 haftadır dövizde alım yönlü işlemler gerçekleştirdiği görülmekte. 12 Ekim 2018 haftası ile 8 Mart 2019 haftası arasındaki 22 haftalık dönemde toplam USD 14,3 milyarlık döviz alımı gerçekleştiren gerçek kişiler, ilgili dönemde en yüksek hacimli döviz alımını USD 1,83 milyarlık alımla 1 Şubat haftasında gerçekleştirmişti. 

    ​ Şekil 1. Gerçek Kişilerin Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar) 

Resim1.png 

Hane halkı DTH ları yaklaşık USD 535 milyon arttı ve USD 104,1 milyar seviyesine yükseldi. Gerçek kişilerin, son 22 haftada dövizde alım yönlü tercihlerini koruduğu gözlenmekte.

Reel Sektör DTH ları ise USD 299 milyon arttı ve USD 67,7 milyara yükseldi. Böylece, reel sektörün son 9 haftalık dönemde toplam USD 4,5 milyarlık döviz alımı yaptığı görülmekte. 

Altın tarafında ise son 2 haftalık dönemde alış yönlü işlemlerle yaklaşık USD 241 milyon tutarında artış görülmekte. Bu kapsamda, altın tarafında 1 Mart haftasında USD 186 milyonluk alımın ardından, 8 Mart haftasında toplam USD 54 milyonluk alım gerçekleştiği ve 8 Mart haftasında gerçek kişilerin USD 50 milyonluk alım yaptığı, tüzel kişilerin ise USD 4 milyonluk alım yaptığı görülmekte.

     Şekil 2. Toplam mevduat içerisinde DTH'ın payı %50'nin üzerinde     Şekil 3: Tüzel Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar) 

Resim2.png 

Geçtiğimiz yılın sonuna göre (28 Aralık) incelediğimizde, yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 10,8 milyar artmış durumda.

•Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 7,6 milyar artmış durumda. Özellikle, hanehalkının son 22 haftada dövizde alım yönlü hareket ettiği ve bu dönemde hanehalkı DTH ının toplam USD 14,3 milyar arttığı gözlenmekte.

•Yılbaşından bu yana tüzel kişiler DTH ını USD 3,2 milyar artırmış görünüyor. Tüzel kişilerin, son dokuz haftada ise alım yönlü işlemlerle döviz DTH ını yaklaşık USD 4,5 milyar artırdığı görülmekte.

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %53 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %35'lerde.

     Tablo 1: Toplam Döviz Mevduatının Kırılımları

Resim3.png 

     Kaynak: TCMB, Ziraat

     Şekil 4: Gerçek Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar)     Şekil 5:Toplam DTH'ın Dağılımı​

Resim4.png 

      Kaynak: TCMB, Ziraat​                                                                                       Kaynak: TCMB, Ziraat

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine bakıldığında ise, 8 Mart haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık USD 2,67 milyar azalarak USD 100,1 milyardan USD 97,4 milyar seviyesine gerilediği gözlenmekte. 

Brüt döviz rezervleri, ilgili haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık USD 2,13 milyarlık azalışla USD 79,10 milyar seviyesinden USD 76,96 milyar seviyesine gerilerken, altın rezervleri ise ilgili haftada yaklaşık USD 536 milyonluk azalışla USD 20,97 milyar seviyesinden USD 20,43 milyar seviyesine gerilemiştir.

Toplam DTH içerisinde gerçek kişilerin payı ise, yılın başından bu yana %60 seviyesinin üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Söz konusu payın geçen yılın sonundaki %59,9 seviyesinden, 8 Mart haftasında %60,6 seviyesine ulaştığı gözlenmekte. Tüzel kişilerin, toplam DTH içerisindeki payının ise aynı dönemde %40 seviyesinden %39,4 seviyesine kadar gerilediği gözlenmekte.

     Şekil 6: Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişilerin, Toplam Döviz Tevdiat Hesaplarındaki Paylarının Gelişimi (%)

Resim5.png 

      Kaynak: TCMB, Ziraat​​