Tüzel kişiler Ağustos ayının ilk haftasında döviz mevduatını USD 1,1 milyar artırdı.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 3-10 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık USD 1,25 milyar artarak USD 159,9 milyar seviyesine yükseldi.

Önceki hafta döviz satışına yönelen yurtiçi yerleşikler 3-10 Ağustos haftasında döviz mevduatında alıma yöneldi.

   Hanehalkı DTH ları yaklaşık USD 122 milyon arttı ve USD 91,6 milyar seviyesine yükseldi.

   Reel Sektör DTH ları da USD 1,1 milyar arttı ve USD 68,3 milyara yükseldi.

Yılbaşına göre değişimlerini incelediğimizde,

   Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 5,6  milyar azalmış durumda.

   Yılbaşından bu yana tüzel kişilerin DTH ı USD 100 milyon artmış görünüyor.

Sağlıksız fiyat gelişmelerinin ağırlık kazandığı ağustos ayında USD/TL kuru, yıllık olarak sert bir yükseliş gösterdi. Bu hafta ise kur Pazar gecesi tepe noktasını gördükten sonra yetkililerin önlemleriyle yönünü aşağı çevirmiş durumda.

   Şekil 1: Döviz ve TL cinsi Mevduatın, Kur ile hareketinin gelişimi

Resim1.png              Kaynak: TCMB, Ziraat

Gerçek kişilerin toplam DTH içindeki payı %57,3 iken tüzel kişilerin toplam DTH içindeki payı ise %42,7 seviyesinde.

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %53 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %35'lerde.

Dolar ve Euro Cinsinden DTH'ları incelediğimizde;

   Euro DTH'lar (ABD Doları Karşılığı) haftalık olarak USD 632 milyon azaldı ve USD 67,3 milyara geriledi.

   Dolar cinsinden toplam DTH'lar yaklaşık USD 1,5 milyar  artarak USD 101,9 milyara yükseldi.

   Tablo 1: Toplam Döviz Mevduatının Kırılımları

Resim2.png     Kaynak: TCMB, Ziraat

    Şekil 2: Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri

Resim3.png

      Kaynak: TCMB, Ziraat

        Şekil 3:Toplam DTH'ın DağılımıResim4.png

       Kaynak: TCMB, Ziraat