Geçtiğimiz hafta yurtiçi yerleşikler döviz mevduatını USD 0,25 milyar artırdı.

3-10 Kasım tarihleri arasında Bankalardaki Toplam YP mevduatlar (DTH) USD 562  milyon azalış kaydederek USD 190,5  milyar seviyesine geriledi.

Toplam yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı USD 255 milyon artış kaydetti  ve USD 158 milyara yükseldi.

Hanehalkı DTH ları USD 167 milyon azaldı ve USD 92,8 milyara geriledi.

Reel Sektör DTH larında USD 422 milyon artış gözlendi ve USD 65,2 milyar olarak kaydedildi.

Yurtdışı yerleşiklerin toplam DTH’ı USD 73 milyon arttı ve USD 19,5 milyar seviyesine ulaştı.

Resim1.png 

Tarihsel olarak DTH/TL mevduatının seyrine baktığımızda mevcut konjonktürde dolarizasyonun olmadığını söylemek gerekiyor. Genel olarak DTH/TL mevduat oranının seyri USD/TL kurundaki hareketle benzer yönde oluyor (Şekil 1).

             Şekil 1: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi                                    Şekil 2: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı

Resim2.png            Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat                                                        Kaynak: TCMB,  Ziraat