9 Kasım haftasında, toplam döviz tevdiat hesaplarında USD 676 milyon tutarında artış görüldü.
Hem gerçek kişiler, hem de tüzel kişiler dövizde alım yönlü hareket ederken, döviz talebinin yaklaşık 2/3'ü gerçek kişilerden, 1/3'ü ise tüzel kişilerden kaynaklandı.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 2-9 Kasım tarihleri arasında, USD 676 milyon artarak USD 158,5 milyar seviyesine yükseldi. Bu sene maksimum USD 170,4 milyar seviyelerini görmüştük. Yılbaşına göre de yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 6,6 milyar azalmış durumda.

Toplam mevduat içerisinde DTH'ın payı, ağustos sonu-eylül ayı başında %53'leri aşmıştı. Güncel durumda ise, TL varlıklara güvenin kademeli artmasıyla, 2 Kasım haftasındaki %50,8 seviyesinden, 9 Kasım haftasında %49,9 seviyesine kadar gerilemiş bulunuyor. (Şekil 1).

      Şekil 1. Toplam mevduat içerisinde DTH'ın payı azalmaya devam ediyor.

Resim1.png             Kaynak: TCMB, Ziraat

Hane halkı DTH ları yaklaşık USD 449 milyon arttı ve USD 93 milyar seviyesine yükseldi. Kurun 5,50 seviyesinin altındaki ılımlı seyrine rağmen gerçek kişilerin, alım yönlü tercihlerini koruduğu gözlenmekte.

Reel Sektör DTH ları da USD 226 milyon arttı ve USD 65,4 milyara yükseldi.

Altında ise 19-26 Ekim haftasındaki USD 11 milyon tutarındaki sınırlı azalış sonrası, 26 Ekim – 9 Kasım tarihleri arasındaki son iki haftada USD 282 milyon ile tekrar yükseliş görülmekte. Söz konusu USD 282 milyonluk artışın USD 192 milyonluk kısmı ise 9 Kasım haftasında gerçekleşti.  

          Şekil 2: Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatının Haftalık                             Şekil 3: Tüzel Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri

            Değişimleri (USD Milyar)                                                                                       (USD Milyar) 

Resim2.png       Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                                    Kaynak: TCMB, Ziraat

Yılbaşına göre değişimlerini incelediğimizde, yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 6,6 milyar azalmış durumda.

•Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 2,9 milyar azalmış durumda.

•Yılbaşından bu yana tüzel kişiler DTH ını USD 3,7 milyar azaltmış görünüyor.

Gerçek kişilerin toplam DTH içindeki payı %58,7 iken, tüzel kişilerin toplam DTH içindeki payı ise %41,3 seviyesinde.

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %54,6 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %33,4'lerde.

  Tablo 1: Toplam Döviz Mevduatının Kırılımları
Resim3.png  Kaynak: TCMB, Ziraat   

        Şekil 4: Gerçek Kişilerin Döviz Mevduatının Haftalık                                    Şekil 5:Toplam DTH'ın Dağılımı

          Değişimleri (USD Milyar)

Resim4.png       Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                                     Kaynak: TCMB, Ziraat​