​​

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı Ocak ayının ilk iki haftasında USD 903 milyon arttı.

5-12 Ocak  tarihleri arasında Bankalardaki Toplam YP mevduatlar, mevduat bankaları kaynaklı olmak üzere (DTH) USD 2,5 milyar artarak USD 203 milyara yükseldi.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı USD 903 milyon arttı ve USD 166,8 milyar olarak gerçekleşti.

Hanehalkı DTH ları USD 373 milyon arttı ve USD 98,5 milyara yükseldi.

Reel Sektör DTH larında da USD 530 milyon artış gözlendi ve USD 68,3 milyara yükseldi.

Yurtdışında yerleşiklerin toplam DTH’ı sınırlı değişim göstererek USD 20,4 milyar seviyesinde bulunuyor.

Resim1.pngTarihsel olarak DTH/TL mevduatının seyrine baktığımızda mevcut konjonktürde dolarizasyonun olmadığını söylemek gerekiyor. Genel olarak DTH/TL mevduat oranının seyri USD/TL kurundaki hareketle benzer yönde oluyor. (Şekil 1)

​         Şekil 1: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi                                    Şekil 2: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı

Resim2.png           Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat                                                       Kaynak: TCMB, Ziraat