​​Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı yaklaşık USD 2,1 milyar artarken; bu artışın hem gerçek hem tüzel kişilerden kaynaklandığı görülüyor.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 5-12 Ekim tarihleri arasında yaklaşık USD 2,1 milyar arttı ve USD 155,5 milyar seviyesine yükseldi.

Hane halkı DTH ları yaklaşık USD 749 milyon arttı ve son 9 haftanın en yüksek seviyesi olan USD 90,5 milyara yükseldi.

Reel Sektör DTH ları da USD 1,3 milyar arttı ve USD 65 milyara yükseldi. Bu miktar, son 8 haftanın en yüksek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Yerleşiklerin DTH'larındaki artışın ayın 12'sinden sonra yerini kısmen çözülmeye bıraktığını görebiliriz. Zira diplomatik gelişmelerle birlikte TL, dolar karşısında 12 Ekim'den bu yana %5 civarında değer kazanmış durumda. TL'deki değer kazanmayla kurdaki yıllık yükseliş eğiliminin tersine döndüğünü görüyoruz. Böylece %100'ü aşan DTH mevduatının/TL mevduata oranı da TL mevduat lehine düşüşe geçmiş durumda (Şekil 1).

Dolar ve Euro cinsinden DTH'ları incelediğimizde;

Euro DTH'lar (ABD Doları Karşılığı) haftalık olarak USD 738 milyon arttı ve USD 62,7 milyara yükseldi.

Dolar cinsinden toplam DTH'lar yaklaşık USD 1,3 milyar arttı ve son 9 haftanın en yüksek seviyesi USD 101,6 milyara ulaştı.​

                 Şekil 1. DTH/TL Mevduatı düşüş eğilimini belirginleştiriyor.

Resim1.png               Kaynak: TCMB, Ziraat

Yılbaşına göre değişimlerini incelediğimizde, yurtiçi yerleşiklerin toplam DTH'ı USD 9,8 milyar azalmış durumda.

•Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 6,6 milyar azalmış durumda.

•Yılbaşından bu yana tüzel kişiler DTH ını USD 3,2 milyar azaltmış görünüyor.

Gerçek kişilerin toplam DTH içindeki payı %58,2 iken, tüzel kişilerin toplam DTH içindeki payı ise %41,8 seviyesinde.

Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %54,3 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %33,6'llarda.

  Tablo 1: Toplam Döviz Mevduatının Kırılımları

Resim2.png  Kaynak: TCMB, Ziraat

          Şekil 2: Gerçek Kişilerin Döviz Mevduatının                                       Şekil 3:Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatının 

          Haftalık  Değişimleri (USD Milyar)                                                         Haftalık Değişimleri (USD Milyar) 

Resim3.png      Kaynak: TCMB, Ziraat                                                                          Kaynak: TCMB, Ziraat