​​

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı, 9 Mart haftasından bu yana ilk defa artış kaydetti.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 6-13 Nisan  tarihleri arasında USD 1 milyar 352 milyon artarak USD 165,3 milyar seviyesine yükseldi. Döviz mevduatındaki artışın tamamına yakını tüzel kişilerin alımından kaynaklı. Gerçek kişiler alımdan yana keskin bir eğilim göstermezken; ilgili haftada kur 4,03-4,19 bandında hareket etmişti. 

  • Hanehalkı DTH ları USD 79 milyonla sınırlı arttı ve USD 95,1 milyar seviyesine yükseldi. Hanehalkı ardı ardına 7 haftalık döviz satışı (USD 5 milyar satış) sonrası ilgili haftada sınırlı döviz alımına yöneldi.
  • Reel Sektör DTH ları USD 1,3 milyar arttı ve USD 70,2 milyara yükseldi.
  • Dolar ve Euro Cinsinden DTH'ları incelediğimizde alımın büyük çoğunluğunun Euro tarafında olduğunu görüyoruz.

  • Euro DTH'lar (ABD Doları Karşılığı) ise USD 70,5 milyar ile veri setimizin uzandığı 2012 tarihinden bu yana en yüksek düzeyinde. Euro DTH'ların dolar karşılığı haftalık olarak USD 1,3 milyar artmış durumda. Bunun sadece USD 0,4 milyarı parite etkisinden kaynaklanıyor.
  • Dolar cinsinden toplam DTH'lar USD 105,8 milyardan USD 105,9 milyara yükseldi ve haftalık bazda USD 45 milyonluk artış gösterdi.

   Şekil 1: Yurtiçi Yerleşik Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar)

Resim1.png          Kaynak: TCMB, Ziraat   

Resim2.png  Dolar DTH'ların, toplam DTH içerisindeki payı %53 seviyesinde; Euro DTH'ların (Dolar Karşılığı) payı ise %35'lerde.

   Şekil 2:Toplam DTH'ın Dağılımı

Resim3.png          Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

      Şekil 3: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki Payı

Resim4.png            Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

    Şekil 4: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi

Resim5.png               Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat