​​

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı, USD 3,8 milyar ile son iki yılın en yüksek azalışını kaydetti.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 6-13 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık USD 3,8 milyar azalarak son 7 ayın en düşük seviyesi olan USD 158,9 milyar seviyesine geriledi.

Toplam döviz mevduatındaki azalışın büyük çoğunluğu gerçek kişilerden kaynaklanmakta.

  • Hanehalkı DTH ları yaklaşık USD 3,4 milyar azaldı ve USD 91,7 milyar seviyesine geriledi. Yılbaşından bu yana hanehalkı DTH ı USD 5,4 milyar azalmış durumda.
  • Reel Sektör DTH ları da USD 0,4 milyar azaldı ve USD 67,2 milyara geriledi. Yılbaşından bu yana tüzel kişilerin DTH ı USD 1 milyar azalmış görünüyor.

     Şekil 1: Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatının Haftalık Değişimleri (USD Milyar)

Resim1.png        Kaynak: TCMB, Ziraat

Gerçek kişilerin toplam DTH içindeki payı %57,7 iken tüzel kişilerin toplam DTH içindeki payı ise %42,3 seviyesinde.

Dolar DTH’ların, toplam DTH içerisindeki payı %52 seviyesinde; Euro DTH’ların (Dolar Karşılığı) payı ise %35’lerde.

Altında ise USD 487 milyonu gerçek ve USD 25 milyonu tüzellerde olmak üzere toplamda USD 512 milyonluk azalış kaydedilmiştir.

Dolar ve Euro Cinsinden DTH’ları incelediğimizde;

  • Euro DTH'lar (ABD Doları Karşılığı), haftalık olarak USD 876 milyon azaldı ve USD 68,6 milyardan USD 67,7 milyara geriledi. USD 876 milyonluk azalışın USD 450 milyonu parite etkisinden kaynaklanıyor. İlgili tarih aralığında parite 1,17 lerden 1,16 lara geriledi.
  • Dolar cinsinden toplam DTH'lar USD 102,7 milyardan USD 100,3 milyara geriledi ve haftalık bazda USD 2,4 milyarlık azalış gösterdi.

Tablo 1: Toplam Döviz Mevduatının Kırılımları

Resim2.png  Kaynak: TCMB, Ziraat

     Şekil 2: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi

Resim3.png               Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat

      Şekil 3:Toplam DTH'ın Dağılımı

Resim4.png       Kaynak: TCMB, Ziraat