Geçtiğimiz hafta yurtiçi yerleşikler döviz mevduatını USD 0,8 milyar azalttı.

06-13 Ekim tarihleri arasında yurtiçi yerleşik döviz mevduatı önceki haftalara kıyasla daha sınırlı olarak azaldı ve USD 809 milyon azalış kaydetti. 22-29 Eylül ve 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında sırasıyla USD 2 milyar ve USD 2,1 milyar azalma görülmüştü.

Yurtdışı yerleşiklerin toplam DTH’ı USD 136 milyon artarak USD 19,8 milyar olarak gerçekleşti.

İlgili hafta aralığında yurtiçi yerleşik verisinde, tüzel kişilerin döviz mevduatı USD 885 milyon artarak USD 65,1 milyara ulaşırken, gerçek kişi döviz mevduatı da azalma trendini devam ettirerek USD 1,7 milyar azalışla USD 97,4 milyar olarak gerçekleşti. Önceki hafta gerçek kişi döviz mevduatındaki azalma USD 1,2 milyar idi.

Döviz bazında incelendiğinde gerçek kişilerin Dolar DTH’larında USD 1,3 milyar azalış gözlenirken; EUR DTH’larındaki (ABD doları karşılığı) USD 122 milyon artış görülmüştür. Tüzel kişilerin ise Dolar DTH’larında USD 621 milyon artış gerçekleşirken; EUR DTH’da USD 327 milyonluk artış gözlendi.

Böylece yurtiçi yerleşiklerin toplam USD DTH rakamı USD 107,5 milyar seviyesine geriledi. Yılbaşından bu yana yurtiçi yerleşiklerin DTH rakamı USD 17 milyar (*3,5=59,5 milyar TL) artmış durumda. Bu artışın %47 si gerçek kişilerden kaynaklanmakta. Toplam TL mevduatının da gelişimine baktığımızda yılsonundan bu yana 96,8 milyar TL artmış durumda.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam EUR DTH rakamı USD 449 milyon artarak EUR 47,1 milyar (dolar cinsi) seviyesinde bulunuyor.

Resim1.png
Tarihsel olarak DTH/TL mevduatının seyrine baktığımızda mevcut konjonktürde dolarizasyonun olmadığını söylemek gerekiyor. Genel olarak DTH/TL mevduat oranının seyri USD/TL kurundaki hareketle benzer yönde oluyor. (Şekil 1)

              Şekil 1: Döviz ve TL cinsi Mevduatın Gelişimi                                             Şekil 2: Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mevduatının, Toplam DTH İçerisindeki PayıResim2.png             Kaynak: TCMB, Bloomberg, Ziraat                                                          Kaynak: TCMB, Ziraat​